Kognitif Terapi

Klinik Olmayan Araştırma Ortamında Kognitif Davranışçı Terapi Alan Yetişkinlerin Anksiyete ve İlgili Bozukluklardaki Üç Yıllık Sonuçları

Three-year Outcomes of Adults with Anxiety and Related Disorders Following Cognitive Behavioral Therapy in a Non-Research Clinical SettingKlinik Olmayan Araştırma Ortamında Kognitif Davranışçı Terapi Alan Yetişkinlerin Anksiyete ve İlgili Bozukluklardaki Üç Yıllık Sonuçları ÖZET Anksiyete ve ilgili bozukluklar toplumda yaygın ve topluma maliyetli sorunlardır. Neyse ki, kognitif davranış terapisinin (BDT) anksiyete ve ilgili bozuklukların tedavisinde […]

Klinik Olmayan Araştırma Ortamında Kognitif Davranışçı Terapi Alan Yetişkinlerin Anksiyete ve İlgili Bozukluklardaki Üç Yıllık Sonuçları Read More »

İntihar Davranışları için Bilişsel Davranış Terapisi: Hastanın Sonuçlarını İyileştirme

ÖZET Bu inceleme, yetişkin nüfusta intihar düşüncelerini ve davranışlarını azaltmada bilişsel davranış terapisinin (BDT) etkinliğine dair bir genel bakış sunmaktadır. Psikolojik Bilimler alanında (PsycINFO) yapılan araştırmalar, referans listeleri ve intihar davranışları için psikososyal müdahalelerin kamuoyunda bulunan bir veritabanı üzerinden tanımlanan 18 yaş ve üzeri yetişkinler için BDT içeren 15 rastgele kontrollü deneyi tanımladık. Bu inceleme,

İntihar Davranışları için Bilişsel Davranış Terapisi: Hastanın Sonuçlarını İyileştirme Read More »

Anksiyete Bozuklukları: Neden Devam Ederler ve Nasıl Tedavi Edilirler?

Özet: Anksiyete bozuklukları, belirli durumların ve/veya içsel uyaranların tehlikeliliğine dair çarpıtılmış inançlarla karakterize edilir. Bu tür inançlar neden devam eder? Anksiyete ile ilgili olumsuz inançları sürdürebilecek altı süreç (güvenlik arayışı davranışları, dikkatin dağıtılması, spontane imajlar, duygusal muhakeme, hafıza süreçleri ve tehdit algısının doğası) ana hatlarıyla açıklanmış ve ampirik durumları gözden geçirilmiştir. Sürdürme süreçleri hakkındaki bilginin odaklanmış

Anksiyete Bozuklukları: Neden Devam Ederler ve Nasıl Tedavi Edilirler? Read More »

Bozukluğa Özgü ve Tanılararası Vaka Formülasyonu

Özet: Vaka formülasyonu, bireyin kendine özgü deneyimlerini psikolojik teori ile bütünleştirme sürecidir ve genellikle etkili terapide merkezi bir süreç olarak tanımlanır. Dolayısıyla, Kognitif Davranışçı bir perspektiften çalışan bir klinisyenin karşılaştığı kilit soru, bir hasta ile çalışırken formülasyonunun temeli olarak hangi teorinin seçilmesi gerektiğidir. Bu soruyu, öncelikle bozukluğa özgü ve tanılararası yaklaşımların güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını göz

Bozukluğa Özgü ve Tanılararası Vaka Formülasyonu Read More »

Vaka Formülasyonunun Bilimi ve Uygulaması

Özet: Vaka formülasyonu Kognitif Davranışçı Terapi’nin (CBT) temelidir çünkü hastanın klinik belirtilerini müdahaleleri bilgilendirecek şekilde tanımlar ve açıklar. Yine de kanıt temeli, vaka formülasyonunun iddia edilen faydalarına meydan okumaktadır. Bu makale, vaka formülasyonunun gerekçesini ve kanıt temelini gözden geçirmekte ve bir danışanın mevcut sorunlarının özgün ve benzersiz bir açıklamasını üretmek için hastanın kişisel geçmişinin, deneyiminin ve

Vaka Formülasyonunun Bilimi ve Uygulaması Read More »