CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Geliştirme Programı

CBTiSTANBUL 2020-2021

“Beck Yönelimli Kognitif Terapi ve Klinik Becerileri Geliştirme Programı” 

*CBTiSTANBUL bünyesinde yer alan bu kâr gütmek amaçlı bir program değildir. 

Bu programın ana hedefi, programı bitiren öğrencilerin ileriki mesleki hayatlarında danışanlarına zarar vermemeleridir.

*** Mülakat aşamasına geçen adayların görüşmeleri Covid-19 salgını sebebiyle Zoom uygulaması üzerinden yapılacaktır. 

Ön koşullar:

-Psikoloji bölümünden mezun olan veya şu anda Klinik Psikoloji yüksek lisansının 2. yılına devam eden veya Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunu olan kişileri kabul edecektir.

Programın Hedefleri:

 • Klinik alanda etik ve bilimsel donanıma sahip klinisyenler yetiştirmek
 • Öğrencilere Kognitif Terapi becerilerini öğretmek ve bu becerileri geliştirmelerine katkı sağlamak
 • Öğrencilerin Klinik ve Kognitif Terapi alanında öğrendikleri bilgi ve becerilerini pratiğe aktarmalarına yardımcı olmak

Programa Başvuru Şartları:

 • Etik ve gizlilik esasına dayanan çalışmalarımızda 1 yıl süre ile (Temmuz 2020 – Temmuz 2021) bu programda yer almak için başvuru yapacak olan öğrencilerin;
 • Psikoloji bölümünden lisansını almış veya Klinik Psikoloji yüksek lisansının 2. yılına devam etmekte olan veya Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlamış olması,
 • Haftanın en az 3 gününü eğitim ve dersler için ayırabilecek, diğer günler için de programın işleyişine göre esneklik sağlayabilecek,
 • Önceliği eğitim ve dersler olacak şekilde kendini ayarlayabilecek,
 • Kognitif Terapi yöneliminde uzmanlaşmak ve klinik alanda kendini geliştirmek isteyen,
 • Psikoloji alanında her türlü olası organizasyonda ya da projede aktif rol alabilecek,
 • Etik, profesyonel sınırlar ve disiplinli öğrenim süreci koşullarına uyan,
 • Bilimsel makaleleri ve kitapları yakından takip eden ve program sürecindeki öğrenilen bilgilere entegre edebilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın ve sistematik çalışabilen,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Sigara kullanmayan öğrenciler olmaları gerekmektedir.

Bu süreçte programda yer alacak öğrencinin, öğrenim ile bağlantılı kazanımları: 

-Eğitim:

o   Program sürecinde periyodik olarak Kognitif Terapi ve klinik alanda Dr. Emel Stroup’un ders ve eğitimlerine katılmak,

o   Sözleşme süresince Dr. Emel Stroup tarafından verilen tüm Kognitif Terapi workshoplarına katılmak,

o   Bilimsel makale ve kitapları tarayıp edindiği tüm bilimsel bilgileri kullanarak workshop hazırlık sürecinde aktif rol almak

-Süpervizyon:

o   Haftada 1 gün gerçekleşen Dr.Stroup’un Beck Yönelimli Kognitif Terapi süpervizyon grubuna katılmak,

o   Her oturumdan önce bir önceki haftadan köprü kurup, o hafta vaka formülasyonu yapmış olan klinisyenin hastasının vaka formülasyonunu genişleterek Dr. Emel Stroup ile süpervizyon içeriğini (etik dilemmalar, tıkanıklıklar, riskli durumlar ve kriz müdahale) konsülte etmek,

o   Her süpervizyon oturumunda tartışılan tanısal değerlendirme, etik dilemma ve risk değerlendirme kısımlarına bilimsel çerçevede katılım sağlamak.

-Klinisyenlik:

o   Klinikte yapılan eğitim ve çalışmalar ile bir kliniğin nasıl işlediğini görmek,

o   Klinikte karşılaşılan riskli durumlar ve etik dilemmaların bilimsellik çerçevesinde nasıl çözüldüğünü öğrenmek

-Kognitif Terapi Proje ve Sunumları:

o   Olası Kognitif Terapi proje ve organizasyonlarında yer alarak bilgi ve donanımını arttırmak,

o   Proje ve organizasyonun hazırlık sürecinde bilimsel makale ve kitapları tarayıp, bilimsel kaynaklardan edindiği bilgileri kullanmak

-Kognitif Terapi Makale Paylaşımları ve Tartışmaları:

o   Programın başında belirlenen rotasyon doğrultusunda, her hafta o hafta seçtiği makaleyi diğer ilgili makalelerden edindiği bilgiler ile entegre edip, edindiği bilgiler doğrultusunda diğer öğrenciler ile bilgi paylaşımlarını tartışmaya açmak,

o   Seçilmiş makalenin özetini diğer klinisyenlerin öğrenme sürecine katkıda bulunmak ve bilimsel gruplarda yayınlamak

-Bireysel Konsültasyon: 

o Toplantılarda tutarlı ve spontan olarak Dr. Emel Stroup tarafından aktarılan vakalar hakkında konsültasyon almak ve mesleki anlamda etik çerçevede bilgilendirilmek

-Bitirme Projesi:

o   Grup olarak halkı bilgilendirmek amacıyla bir kurumda psikoloji alanında (detaylar Dr. Emel Stroup ile görüşüldükten sonra) belirlenen tarihte seminer vermek

o   Yıl içerisinde öğrenilen tüm bilgi ve becerileri kullanıp, orijinal bilimsel kaynakları entegre ederek Kognitif Terapi vaka sunumu hazırlamak (tanı ve ayırıcı tanılar, risk değerlendirme, CBT vaka formülasyonu, tedavi planı, karşılaşılan engeller ve terminasyon süreci vb.) ve belirlenen tarihte sunmak.

**Bu program, motivasyon ve bilimsel merak gerektiren bir eğitim programıdır. Bu sebeple, kabul edilen öğrencilerin programı başarıyla tamamlayabilmeleri için etik, akademik, klinik ve pratik bütün aşamaları yerine getirmeleri gerekmektedir.

*CBTiSTANBUL, programa kabul ettiği öğrencilerden hiçbir ücret talep etmeyecektir.

*Programa kabul edilen kişiler aşamalı olarak süreç içinde ve sonunda sözlü ve yazılı olarak değerlendirileceklerdir. Bu değerlendirmeleri başarıyla geçen ve tüm workshopları eksiksiz tamamlayan öğrencilere CBTiSTANBUL tarafından “Beck Yönelimli Kognitif Terapi ve Klinik Becerileri Geliştirme Programı Sertifikası” ve “Kognitif Terapi Workshop Sertifikası” verilecektir.

BAŞVURUDA BULUNMAK İSTEYEN ADAYLARIN, 

 1. info@cbtistanbul.com adresine CV’lerini göndermeleri
 2. mail atarken bu programı neden istediklerine dair bir NİYET MEKTUBUNU CV’leri eşliğinde iletmeleri gerekmektedir. 

*Niyet mektubu içermeyen CV’ler  değerlendirmeye alınmayacaktır. 

CV’ler değerlendirildikten sonra programa uygun görülen kişiler mülakata çağrılacaktır. Mülakatların olumlu sonuçlanması durumunda programa  kabul edilecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 8 Haziran 2020

** Youtube, Instagram, Facebook ve Twitter sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz. Kognitif terapi hakkında gelişmelerden haberdar olmak için kognitifterapi+subscribe@groups.io adresine kısaca kendinizi tanıtan bir mail göndererek üye olabilirsiniz.

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS