Geliştirme Programı

CBTiSTANBUL 2024-2025

“Beck Yönelimli Kognitif Terapi ve Klinik Becerileri Geliştirme Programı”

*CBTiSTANBUL bünyesinde yer alan bu program kâr gütmek amaçlı bir program değildir.

* Bu programın ana hedefi, programı bitiren öğrencilerin ileriki mesleki hayatlarında danışanlarına zarar vermemelidir.

* Mülakat aşamasına geçen adayların görüşmeleri Zoom uygulaması üzerinden yapılacaktır.

* Bu program, online olarak gerçekleşecektir.

*Adayların İstanbul’da ikamet etmesi önemlidir.

Programın Hedefleri:
 • Klinik alanda etik ve bilimsel donanıma sahip, gizliliği önemseyen klinisyenler yetiştirmek.
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapi temelleri ve becerileri doğrultusunda çalışmak ve bu becerilerin gelişmesine katkı sağlamak.       
 • Öğrencilerin Klinik ve Beck Yönelimli Kognitif Terapi alanında öğrendikleri bilgi ve becerilerini pratiğe aktarmalarına yardımcı olmak.
 • Türkiye’deki klinisyenlere Beck Yönelimli Kognitif Terapi’yi ve kanıta dayalı tedavi yöntemlerini yaygınlaştırmak.

Programa Başvuru Şartları:

Etik ve gizlilik esasına dayanan çalışmalarımızda 1 yıl süre ile (Temmuz 2024 – Temmuz 2025) bu programda yer almak için başvuru yapacak olan öğrencilerin;

 • Psikoloji bölümünden lisansını tamamlamış veya Klinik Psikoloji yüksek lisansına/Doktorasına devam etmekte veya Klinik Psikoloji yüksek lisansını/Doktorasını tamamlamış olan,
 • Workshop ve çalışmalara düzenli katılım sağlayabilecek ve programın işleyişine göre esneklik sağlayabilecek,
 • Önceliği workshop ve çalışmalar olacak şekilde kendini ayarlayabilecek,
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapi alanında uzmanlaşmak ve klinik alanda kendini geliştirmek isteyen,
 • Psikoloji alanında her türlü olası organizasyonda ya da projede aktif rol alabilecek,
 • Etik, profesyonel sınırlar ve disiplinli öğrenim süreci koşullarına uyabilecek,
 • Bilimsel makaleleri, kitapları ve program süresince verilen dersleri yakından takip ederek program sürecindeki öğrenilen bilgilere entegre edebilecek,
 • Ekip çalışmasına yatkın ve sistematik çalışabilecek,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Motivasyonu yüksek ve bilimsel merak sahibi olan,
 • İyi derecede bilgisayar becerisine sahip kişiler olmaları gerekmektedir.

Bu Süreçte Programda Yer Alacak Öğrencinin, Öğrenim ile Bağlantılı Kazanımları:

Workshop:
 • Program sürecinde periyodik olarak planlanan Beck Yönelimli Kognitif Terapi ve klinik alanda Dr. Emel Stroup’un workshop, ders ve çalışmalarına katılmak,
 • Sözleşme süresince Dr. Emel Stroup tarafından verilen tüm Beck Yönelimli Kognitif Terapi workshoplarına katılmak,
 • Bilimsel makale ve kitapları tarayıp edindiği tüm bilimsel bilgileri kullanarak workshop hazırlık sürecinde aktif rol almak.
Klinik Beceri:
 • Bir kliniğin nasıl işlediğini öğrenmek,
 • Klinikte karşılaşılan riskli durumlara bilime dayanarak nasıl müdahale edileceğini öğrenmek,
 • Etik dilemmalarda bilimsel bakış açısı ile nasıl klinik karar verileceğini öğrenmek.
Kognitif Terapi Proje ve Sunumları:
 • Olası Beck Yönelimli Kognitif Terapi proje ve organizasyonlarında yer alarak bilgi ve donanımını arttırmak,
 • Proje ve organizasyonun hazırlık sürecinde bilimsel makale ve kitapları tarayıp, bilimsel kaynaklardan edindiği bilgileri kullanmak,
 • Planlanan Beck Yönelimli Kognitif Terapi workshop programlarına içerik katkısında bulunmak.
Kognitif Terapi Makale Paylaşımları ve Tartışmaları:
 • Programın başında belirlenen rotasyon doğrultusunda, her hafta seçtiği makaleyi diğer ilgili makalelerden edindiği bilgiler ile entegre edip, edindiği bilgiler doğrultusunda diğer öğrenciler ile bilgi paylaşımlarını tartışmaya açmak,
 • Seçilmiş makalenin özetini diğer klinisyenlerin öğrenme sürecine katkıda bulunmak adına bilimsel gruplarda yayınlamak,
 • Klinisyenlere yardımcı olabilecek orijinal makale, organizasyon, çalışma, videoları vb. CBTiSTANBUL bünyesinde ve e-mail gruplarında paylaşmak.
Bireysel ve Grup Konsültasyon:
 • Toplantılarda tutarlı ve spontan olarak öğrenme sürecinde katkısı olan bazı vaka örneklerini konsülte etmek ve mesleki anlamda etik çerçevede bilgilendirilmek.
Bitirme Projesi:
 • Grup olarak, toplumu veya klinisyenleri bilgilendirmek amacıyla psikoloji alanında (detaylar Dr. Emel Stroup ile görüşüldükten sonra) belirlenen tarihte seminer vermek,
 • Yıl içerisinde öğrenilen tüm bilgi ve becerileri kullanıp, orijinal bilimsel kaynakları entegre ederek Beck Yönelimli Kognitif Terapi vaka sunumu hazırlamak (tanı ve ayırıcı tanılar, risk değerlendirme, CBT vaka formülasyonu, tedavi planı, karşılaşılan engeller ve terminasyon süreci vb.) ve belirlenen tarihte sunmak.
 • Yıl içerisinde öğrenilen tüm bilgi ve becerileri kullanarak ekip arkadaşlarından biriyle bir CBT seansı yürütmek ve Kognitif Terapi Ölçeği (CTRS-R) üzerinden değerlendirilmek.

*CBTiSTANBUL programa kabul ettiği öğrencilerden ücret talep etmeyecektir.

**Bu program, motivasyon ve bilimsel merak gerektiren bir eğitim programıdır. Bu sebeple, kabul edilen öğrencilerin programı başarıyla tamamlayabilmeleri için etik, akademik, klinik ve pratik bütün aşamaları yerine getirmeleri gerekmektedir.

***Programa kabul edilen kişiler aşamalı olarak süreç içinde ve sonunda değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeleri başarıyla geçen ve tüm workshopları eksiksiz tamamlayan öğrencilere CBTiSTANBUL tarafından “Beck Yönelimli Kognitif Terapi ve Klinik Becerileri Geliştirme Programı Sertifikası” ve “Kognitif Terapi Workshop Sertifikası” verilecektir.

BAŞVURUDA BULUNMAK İSTEYEN ADAYLARIN,

1.  info@cbtistanbul.com adresine CV’lerini göndermeleri,

2. Mail atarken bu programı neden istediklerine dair bir NİYET MEKTUBUNU CV’leri eşliğinde iletmeleri gerekmektedir.

**Niyet mektubu içermeyen CV’ler değerlendirmeye alınmayacaktır.

* CV’ler değerlendirildikten sonra programa uygun görülen kişiler mülakata çağrılacaktır. Mülakatların olumlu sonuçlanması durumunda programa kabul edilecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 22 Mayıs 2024

Saygılarımla,
CBTiSTANBUL Ekibi