CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Psikoloji FAQ

Psikoloji Hakkında Sorular

Psikolog kimdir?

Dr. Emel Stroup eğitimini Amerika’da tamamladığı için burada Amerikan Psikologlar Derneği’nin (APA) tanımı verilecektir. Bu tanıma göre: “Profesyonel psikolog itimatname veren kurum tarafından tanınan bir üniversitenin ya da profesyonel bir okulun sunduğu örgütlü ve düzenli bir psikoloji programından doktorasını almış bir psikolog” olarak tanımlanmıştır. APA’ya göre, “Master düzeyindeki kişilere psikolog değil; danışman, uzman, klinisyen demek” genel eğilimdir.

Diğer yandan , Türkiye de dahil olmak üzere bir çok ülkede master düzeyindeki – hatta lisans düzeyindeki – kişilere psikolog denebilmektedir.

Klinik psikolog kimdir?

Klinik psikoloji, psikolojinin uyumu bozan ya da anormal insan davranışlarıyla uğraşan dalıdır. Klinik psikolog tanı koyar, tedavi eder, ve araştırma yapar. Bu alan tarihsel yaklaşımı çerçevesinde temel olarak tıbbın bir parçasıdır. Klinik psikologlar giderek artan bir şekilde klinik pratiklerde ve hastaların yararına bilimsel araştırmalarda yer almaktadırlar

APA’nın Klinik Psikoloji Topluluğu’na göre: “Klinik psikoloji programından alınmış bir doktora, klinik psikoloji servislerinde faaliyet gösterebilmenin temel başlangıç noktasını temsil eder.” Yaşam süresi boyunca normal ve anormal uyumu anlamaya yol açan kişilik ve psikopatoloji alanlarında tamamlayıcı dersler, klinik psikolojinin özgün bir parçasıdır.

PsyD ve PhD ne anlama geliyor?

PsyD, psikoloji doktoru anlamına gelmektedir. Psikoloji biliminde eğitim gören pratisyenler yetiştirmeyi hedefleyen programların mezunlarına verilen bir unvandır. Bu açıdan tıp biliminde eğitimlerini tamamlayan pratisyenlere verilen tıp doktoru ünvanı ile kıyaslanabilir.

Diğer yandan PhD, tarih; işletme; sosyoloji ya da klinik psikoloji de dahil olmak üzere psikolojinin değişik branşları gibi çeşitli bilimsel disiplinlerde araştırmacı yetiştiren (pratisyen değil) programların mezunlarına verilen araştırma bazlı bir derecedir.

Bununla beraber hem PsyD hem de PhD (psikolojide) unvanı almak için klinik pratikte ve araştırmada eğitim ve süpervizyon alınması gerektiği hatırlanmalıdır. İki derecenin arasındaki ayırım, odaklarından gelmektedir ve bu tam bir fark değildir. Her iki derece de eş değer derecelerdir – PsyD klinik pratiği, PhD de akademik araştırmada uzmanlaşmayı temsil eder. Yine de, PsyD unvanı alan birçok kişi, profesör ve araştırmacıdır. Benzer olarak PhD unvanı alan birçok kişi PsyD unvanına benzer klinik beceri kazanmaktadır.

Psikiyatri ve Psikoloji arasındaki fark nedir?

MPA (Michigan Psychiatry Association)’ya göre psikiyatrist ile psikolog şu şekilde tanımlanmıştır:

Psikiyatrist, tıp fakültesini tamamlayarak M.D. (Doctor of Medicine) ya da D.O (Doctor of Osteopathic Medicine) derecesini almıştır. Tıp öğrenimi sırasında psikiyatri alanında uzmanlık eğitimini bitirmiştir. Psikiyatristler tıp doktorları oldukları için, sıkı ve yoğun bir medikal eğitimden geçmekte ve kapsamlı bir tedavi sağlamak için profesyonel etiğin medikal geleneklerine ve sorumluluğuna göre hareket etmektedirler.

Psikolog, master derecesini tamamladıktan sonra bir üniversiteden ya da profesyonel bir okuldan, Ph.D. (Doctor of Philosphy), Psy.D. (Doctor of Psychology) ya da Ed.D. (Doctor of Education) doktora derecelerinden birini almıştır. Psikologlar doktora eğitimini klinik psikoloji programı alanında tamamladıklarında “Klinik Psikolog” unvanını alabilirler. Klinik psikologlar, psikolojik test ve değerlendirmede uzmanlaşmışlardır. Psikologlar, ruhsal ve duygusal bozuklukları psikoterapi ile tedavi ederler.

Türkiye’de bu bilgilerin akademik ve klinik uygulamaları, APA’nın tanımlarından farklılık göstermektedir.

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS