Psikoloji SSS

Psikoloji Hakkında Sık Sorulan Sorular

Psikolog kimdir?

Psikoloji lisans programını bitiren kişiler “psikolog” unvanı almaktadır. Psikologlar; psikoloji bilimi, kuramları, gelişim psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, klinik psikoloji gibi psikolojinin alt dalları, araştırma yöntemleri ve istatistik alanlarında eğitim almış, bilgi sahibi kişilerdir. Bireylerin tutum, davranış, düşünce ve ruh halini inceler, davranışsal ve kognitif süreçlerin bilimsel açıklamaları üzerinde çalışırlar. Bununla birlikte, psikoloji biliminin gelişmesine katkı sağlayacak araştırmalar yürütürler. Psikologların çalışma alanları arasında okul, hastane, klinik, adliye ve şirketler gibi pek çok farklı alan bulunmaktadır.

Klinik psikolog kimdir?

Klinik psikoloji, işlevsel olmayan veya anormal insan davranışlarıyla ilgilenen ve kökleri tıbba dayanan bir psikoloji dalıdır. Klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapan kişiler “klinik psikolog” unvanı alır. Klinik psikologlar, hem anormal, normal davranışlar; hem de tanı ve tedaviler hakkında bilimsel donanıma sahiptir. Kognitif, duygusal ve davranışsal bozuklukların önlenmesi, değerlendirilmesi ve tedavisi için psikoloji bilimini temel alırlar. Tedaviyi psikoterapi yaparak yürütürler, ayrıca psikolojik testler ve klinik değerlendirmede uzmandırlar. Klinik psikologlar, klinik uygulamaların yanı sıra hastaların tedavi sürecine katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yürüterek psikoloji biliminin gelişmesinde önemli rol oynarlar.

Psikiyatrist Kimdir?

Psikiyatristler tıp doktorudur. Lisans eğitimini tıp bölümünde tamamladıktan sonra psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi alırlar. Diğer tıp doktorları gibi psikiyatristler de yoğun bir tıp eğitiminden geçmiştir, mesleklerini icra ederken etik ve tıbbi sorumluluklarına uyarlar. Psikiyatristler, medikal modele dayanarak kognitif, duygusal ve davranışsal bozukluklar ile çalışır. Tanı ve tıbbi tedaviler hakkında uzmandırlar; tanı koyma, değerlendirme, ilaç tedavisi gibi medikal süreçleri yürütürler. Ayrıca bazı psikiyatristler, psikoterapi alanında kendilerini geliştirmek için yoğun bir eğitim ve süpervizyondan geçtikten sonra terapi yapma hakkını kazanırlar. 

PsyD ve PhD ne anlama geliyor?

PsyD, Klinik Uygulama Odaklı bir derecedir ve Psikoloji Doktoru anlamına gelmektedir. Bu unvan, klinik değerlendirme ve terapi uygulama konusunda yetkin klinisyenler yetiştirmek için tasarlanmış programların mezunlarına verilmektedir. 

Diğer yandan PhD, Araştırma Odaklı bir derecedir ve PhD derecesini tamamlayan kişiler Doktor unvanını alır. Bu unvan, çeşitli akademik ve bilimsel disiplinlerde, örneğin klinik psikoloji gibi psikolojinin alt dallarında araştırmacılar yetiştirmek üzere tasarlanmış programların mezunlarına verilmektedir.

Her iki dereceye sahip kişiler, hem klinik uygulamada hem de araştırma yürütmede eğitim ve süpervizyon alırlar.

Yukarıdaki bilgiler, American Psychological Association’dan esinlenilerek oluşturulmuştur.
Oluşturan: Psk. Simge Ortaç
Süpervizör: Klinik Psk. Işın Su İnam
Editörler: Psk. İpek Kılıcı, Psk. Senanur Demirtaş