CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Uygulamada KT

Kognitif Terapi nasıl uygulanıyor?

Terapist

Kognitif Terapi temel olarak hastanın problemlerini, bilişsel yapısını inceler. Kognitif terapist bilir ki düşünceler bütün problemlerin ana nedeni değildir. Terapist hastanın problemlerini anlamak için, onun düşüncelerini, duygudurumunu, fiziksel durumunu ve genel çevresini inceler.  Hastanın probleminin asıl nedeni ne olursa olsun, düşünceler işlevsiz davranışın devam etmesini önemli biçimde etkiler. Sonuç olarak kognitif terapist, terapiyi hastanın düşüncelerine odaklar.  Eğer gerekirse, tedavi diğer uzmanlarla (tıp doktorları, diğer hekimler) beraber yürütülür. Ayrıca, kognitif terapist gerektiği zaman diğer terapi yöntemlerini (örneğin; davranışsal) uygular.

 

Hasta

Kognitif Terapi, terapist ile hastanın arasında güçlü ve sağlam terapötik iş birliğine dayanır. Her ikisi de terapötik sürece ve beraber konulan hedeflere odaklanmış olmalıdırlar.

Ayrıca, hasta bilmelidir ki terapinin başarısı onun aktif ilgisine ve katılımına bağlıdır. Terapinin amaçlarından en önemlisi, hastanın Kognitif Terapi sürecini öğrenmesidir. Hastaya işlevsiz ya da mantıksız düşünceleri ayırt etme, tahlil etme ve değiştermesi öğretilir. Hasta, gelecekte ortaya çıkacak problemlerle baş etmek ve nüksü önlemek için bu terapiyi kullanmayı öğrenmiş olacaktır.

 

Terapi Seansı

Kognıtif Terapi, problemleri çözmeye ve hedeflere ulaşmaya odaklıdır. Temel tanı ne olursa olsun, terapi hastanın belirlediği problemler ile başlayacaktır. Kognitif Terapi süreci sınırlı-süreli olmayı hedefler. Genel olarak, örneğin; basit kaygı veya depresyon bozukluklarında terapi sureci 4-14 hafta sürebilir. Kognitif Terapi seansları yapılandırılmıştır ve bu yapılandırma sistemli olarak terapi süreci içinde korunur.

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS