CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Süpervizyon

 

Beck Yönelimli Kognitif Terapi Süpervizyonu

EMEL STROUP ABPP, ACT

 Beck Institute CBT Certified Klinisyeni

ACT Certified Trainer / Consultant

CBTiSTANBUL 2020-2021

Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan psikiyatristler ve master derecesine sahip, aktif olarak danışan gören psikologlara, psikolojik danışmanlara yönelik CBTiSTANBUL bünyesinde, Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT tarafından BECK YÖNELİMLİ KOGNİTİF TERAPİ süpervizyonu verilecektir.

Süpervizyon, klinisyenlerin temel psikoterapi becerilerini geliştirmeye yönelik olarak Kognitif Terapi yönelimi dahilinde şu başlıkları kapsayacaktır:

 • Terapötik ilişkinin ve iş birliğinin kurularak terapi sürecinde korunması

-İstenen sonuca götürecek terapötik iş birliğinin sağlanması ve sürdürülmesi

-Terapi hedeflerinin ve tedavi planının uygulanması ve bunun önemi

-Tedavi planı doğrultusunda terapi hedeflerine ulaşılması

-Terapideki ilerlemenin değerlendirilmesi ve ölçümü

 • Kognitif Terapi’nin teorik bilgilerinin uygulamaya geçirilmesi
 • Terapinin hedeflerine ulaşmada psikoterapi becerilerini Kognitif Terapi yönelimli yaklaşım dahilinde kullanabilme

Kognitif modele göre;

 • Farklı tanılara yönelik farklı Kognitif Terapi tekniklerinin uygulanması
 • Seansların yapılandırılması
 • Tedavi sürecinin her aşamasında CBT vaka formülasyonunun göz önünde bulundurulması ve gerektiğinde vakanın yeniden formüle edilmesi
 • Prognostik faktörleri temel alarak danışanın iyileşme sürecini değerlendirip, uygun müdahalelerde bulunulması
 • Terminasyon ve nüks önleme
 • Terapi sürecinde oluşabilecek tıkanıklarla nasıl baş edileceğinin öğrenilmesi
 • İntihar riskinin belirlenmesinde gerekli bilgi ve becerilerin aktarılması ve intihar riskinin önlenmesi (gerektiğinde kriz müdahale)
 • Hem terapi sürecinde hem de mesleki alanda karşılaşılan etik dilemma, risklerin belirlenmesi ve çözülmesi
 • ACT sertifikasyonuna hazırlık amacıyla süpervizyon sürecinin ikinci ya da üçünde senesinde olan katılımcıların ACT Rating Scale’e uygun olarak değerlendirilmeleri ve hazırlanmaları

ÖNKOŞULLAR:

 • Ruh sağlığı alanında (psikiyatri, psikoloji, PDR) en az master derecesine sahip olmak,
 • Aktif olarak danışan görmek,
 • “Beck Yönelimli Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Terapi Becerileri” (13 saat) workshopuna katılmış olmak,
 • “Beck Yönelimli Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması” (12 saat)  workshopuna katılmış olmak

(Bu workshopların süpervizyona başlamadan önce alınması tercih edilir. Önceden almayanların ise süpervizyonun ilk döneminde olması şartıyla bu workshopları tamamlamaları gerekmektedir.)

** Süpervizyon oturumları transkript üzerinden değil, role-play uygulamaları ile götürülmektedir.

Süpervizyona katılmak isteyen adayların özgeçmişlerini info@cbtistanbul.com adresine yollamaları rica olunur. Buna ek olarak, başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Özgeçmişi uygun olan adaylara ön görüşme randevusu verilecektir.

*Süpervizyon grubuna kabul edilen kişilerin, kabul edildikten sonraki 2 hafta içerisinde ödemelerini yapmaları halinde adayların kesin kayıtları tamamlanacaktır.

*Kontenjan tamamlandıktan sonra kayıt alınmayacaktır.

*YILLIK TOPLAM ÜCRET: 5.000 TL
(Bu ücrete KDV dahildir ve ödemeler 2 yarı dönem olarak alınacaktır.) 40 saati dolduran katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

*Süpervizyon Programını eksiksiz tamamlayan katılımcılara  yıl sonunda Beck Yönelimli Kognitif Terapi Süpervizyon Katılım Belgesi verilecektir.

Süpervizyon her Çarşamba saat 19:00-20:30 arası olacaktır.

Başvuru başlangıç tarihi: 19 Mart 2020
Son başvuru tarihi: 15 Hazıran 2020
Süpervizyon başlangıç tarihi: Eylül 2020

*Tarihlerde değişiklik olabilir.

** Youtube, Instagram, Facebook ve Twitter sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz. Kognitif terapi hakkında gelişmelerden haberdar olmak için kognitifterapi+subscribe@groups.io adresine kısaca kendinizi tanıtan bir mail göndererek üye olabilirsiniz.

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS