CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

KT Sertifika Programları

\BECK YÖNELİMLİ KOGNİTİF TERAPİ
SÜPERVİZYON
SERTİFİKA PROGRAMI

Beck yönelimli Kognitif Terapi Süpervizyon Sertifika Programı’nın başlıca amacı, hem genel klinik alanda hem de Beck Yönelimli Kognitif Terapi’de ileri uygulama becerilerine sahip, bilgili ve donanımlı psikoterapistler yetiştirmektir.

Dr. Stroup’un düzenlediği workshop ve süpervizyon programları, terapistlerin Kognitif Terapi ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmasının yanında, Kognitif Terapi Akademisi (ACT) sertifika programına hazırlık sürecine de destek olmaktadır. ACT tarafından Kognitif Terapist olarak sertifika alabilmek için, ACT’nin düzenlediği aşamalı sınavların geçilmesi gerekmektedir. (ACT`nin belirlediği koşullar için; www.academyofct.org ziyaret ediniz).

BECK YÖNELİMLİ KOGNİTİF TERAPİ SÜPERVİZYON SERTİFİKA PROGRAMI İÇİN GEREKENLER:

A. Beck Yönelimli Kognitif Terapi Süpervizyonu: (120 saat)

*Süpervizyon, haftada bir kez gerçekleşen 1.5 saatlik oturumlardan toplamda 40 saatten oluşmaktadır(Eylül-Mayıs).Beck Yönelimli Kognitif Terapi Süpervizyon Sertifikası sadece süpervizyona eksiksiz ve ard arda 3 sene boyunca katılanlara verilecektir.

** En az bir eğitim dönemi boyunca devam etmek koşulu ile Sertifika Programı’ndan bağımsız olarak da süpervizyon grubuna dahil olunabilinir.

Süpervizyon için Ön Koşullar:

  • Ruh sağlığı alanında master derecesine sahip olmak
  • Aktif olarak danışan görmek,
  • “Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Terapi Becerileri” (13 saat) workshopına katılmış olmak.
  • “Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması” (12 saat) workshopına katılmış olmak

**“Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Terapi Becerileri” ve “Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması” workshoplarının süpervizyona başlamadan önce alınması tercih edilir. Ancak önceden almayanların, süpervizyonun ilk döneminde olması şartıyla bu workshopları tamamlamaları gerekmektedir.)

NOT: Süpervizyon kontenjanı sınırlı olduğundan mülakat ile yapılan değerlendirme sonucu adaylar süpervizyona katılmaya hak kazanacaktır. Başvuru için CV’inizi info@cbtistanbul.com adresine gönderebilirsiniz.

B. Kognitif Terapi Workshoplari: (62 saat)

  • Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme & Terapi Becerileri (13 saat)
  • Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması (12 saat)
  • Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması (13 saat)
  • Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması (12 saat)
  • OKB’de ERP (Maruz Bırakarak Tepki Önleme)’nin Uygulanması (12 saat)

Workshop (62 saat) ve Süpervizyon (120 saat) saatlerini eksiksiz tamamlayan ve süpervizyon bitimindeki değerlendirmeyi başarıyla sonuçlandıran katılımcılara “Beck Yönelimli Kognitif Terapi Süpervizyon Sertifikası” verilecektir.

Sorularınız için 0538 304 04 15 numaralı telefonu arayıp bilgi alabilirsiniz.

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS