CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Nüks Eden Problemlerde Danışan Yaratılıcığına Başvurma: Yapı Olanakları ve Şüpheye Karşı Tolerans

Posted By on January 19, 2014

‘‘Kognitif terapistler, danışanların nüks eden problemlerine yardım ederken kök inançlar yerine temel varsayımlar ile çalışmaya teşvik edilmiştir. Nüks eden problemleri çözerken danışan yaratıcılığını kullanmanın önemi üç ana tema ile birlikte vurgulanmaktadır: yeni  olanakların yapısı, eskilerinin yerine devamlı şekilde yeni temel varsayımlara odaklanma, anlam belirsizliği ve şüpheye karşı tolerans. Bu yaklaşımı göstermek için ayrıntılı bir vaka örneği sunulmuştur. Ayrıca, danışanın yaratılıcılığını arttırmada kullanılan kültürel ya da kişisel simgeler örneklendirilmiştir.”

‘‘Applying Client Creativity to Recurrent Problems: Constructing Possibilities and Tolerating Doubt” adlı makalenin tamamına http://padesky.com/clinical-corner/publications/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS