CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Travmaya Bağlı Suçluluk İçin Kognitif Terapi: Kavramsal Temeller ve Tedavi Özetleri

| April 12, 2021

ÖZET Suçluluğun hem duyusal hem de bilişsel boyutları olduğu konusunda tutarlı bir fikir birliği vardır. Bilişsel öğelerin çok önemli bir rol oynadığı, olayla ilişkili suçluluğun kavramsallaştırmasını tanımlıyoruz. Suçluluğun birincil bilişsel bileşenleri veya belirleyicileri olarak öne sürülen faktörler arasında algılanan yanlış davranış, sorumluluk kabulü, algılanan gerekçelendirme eksikliği ve geriye dönük önyargının neden olduğu sonuç öncesi bilgi […]

Otobiyografik Bellek ve PTSD

| April 5, 2021

PTSD uzun zamandır otobiyografik bellekte olan değişimlerle ilişkilendirilmiştir. PTSD yaşayan bireylerin tanı kriterlerinden olan müdahaleci anılar ve geçmişe dönüş (flashback) yaşamalarının yanında geçmişten gelen  bazı spesifik anıların detaylarını hatırlamakta güçlük çektikleri bulunmuştur. Bireyin geçmişte yaşadığı belirli anıları hatırlamada güçlük çekmesine ‘aşırı genellenmiş otobiyografik hafıza’ denilmektedir. Bu kavramın altında yatan süreçle ilgili önemli orjinal bulgular ve […]

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Borderline Kişilik Bozukluğu Tanılarında Klinisyen Yanlılığı

| March 27, 2021

Özet New York Eyaletinden rastgele seçilen bir grup gönüllü psikologtan (N=119) oluşan örneklem, mail anketi üzerinden borderline kişilik bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu için eşit kriterleri sağlayan bir vaka vinyetinde birincil tanı ve dışlayıcı tanıları buldu. Vinyetler bir erkek veya kadın danışanı ve çocukluk çağı cinsel istismarını başta veya sonda tarif ediyordu. Sonuçlar, bilişsel […]

Dayanıklılığı(Resilience) anlamak ve TSSB’Yİ önlemek ve tedavi etmek

| March 20, 2021

Esneklik, sıkıntı, travma veya önemli tehdit karşısında başarılı bir şekilde uyum sağlama dinamik yeteneği olarak tanımlanır. ‘Resilience’ ile ilgili en önemli erken çalışmalardan bazıları çocuklarda gözlemsel çalışmalardı. Yetişkinlerde yapılan araştırmalar, farklı popülasyonlarda esnekliği teşvik etmek için müdahaleleri test eden çalışmalar ve altta yatan genomik ve nörobiyolojik mekanizmalar üzerine yapılan çalışmaların son bir artışı izledi. Klinik […]

Seri Yanıtı: Uyum ve OKB’yi Anlama

| March 15, 2021

Serinin bu karşılığı bilimsel araştırma ve klinik çalışma arasındaki ayrıma odaklanır; okuyucuya araştırma protokollerinin tedavi protokolleri olmadığını ve tedavi protokollerinin yemek kitapları değil; kılavuzlar olduğunu hatırlatır. Çoğu zaman klinisyenlerin araştırmacılardan ve araştırmacıların klinisyenlerden etkilendiği bilim/uygulayıcı modeli idealinden sapmaktayız. Bu bağlamda 3 esas alan ele alınacaktır: (1) sadece OKB ye karşı değil; bireyi bütün olarak tedavi […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS