CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Depresyonu olan ergenlerin tedavisinde nüks ve nüks önleme çalışması

| June 28, 2021

Ergen depresyonunda nüksetme önemli sorunlardandır. Ergenlerde depresyonun akut tedavisine kıyasla nüksün önlenmesi hakkında çok daha az şey bilinmektedir. Önceki araştırmalara, teorik tahminlere ve klinik deneyime dayalı olarak, Depresyonlu Ergenler İçin Tedavi Çalışması (TADS) protokolü, yüksek nüks ve relaps oranlarının, akut tedaviyi destekleyici seanslar şeklinde uzatılarak azaltılıp azaltılamayacağını belirlemek için tasarlanmıştır. Buraya dahildir; (a) depresyonun doğası […]

Uzun Süreli Yas, Dayanıklılık (Resilience) ve Yaslı Eşler Üzerinden İyileşmenin Belirleyicileri

| June 27, 2021

Kayba verilen tepkilerin çoğu, üç prototipik yolu izler; dayanıklılık (resilience) kademeli iyileşme ve kronik stress (Bonanno, 2004). Bununla birlikte, bu tepkileri tahmin eden faktörler üzerine yapılan araştırmalar sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada, bahsedilen prototipik modellerin her birinin teorik olarak ilgili belirleyicilerini inceledik. Yöntem: 115 yaslı eşin kayıp sonrası 1.5 ila 3 yıl değerlendirildi ve kontrol grup olarak […]

Danışanlar Ne Zaman Terminasyon Sürecine Hazır Olur?

| June 14, 2021

Psikoterapinin sona erme süreci, araştırma literatüründe tedavi sürecinin diğer alanlarına göre daha az ilgi görmüştür. Bu makale, kognitif davranışçı tedavi sırasında danışanla birlikte tedaviyi sonlandırma sürecinin ne zaman uygun olduğunu belirlemek için gözlenebilir belirleyicileri vurgulayan yapılandırılmış bir çerçeve sunmaktadır. Danışanın ne zaman terapiyi sonlandırmaya hazır olduğunu gösteren 7 kriter: (a) doğru ölçeklerle değerlendirilen semptom azalması (b) […]

Düşük Özsaygı için Kognitif Davranışçı Terapi: Bir Vaka Örneği

| June 4, 2021

Özet Düşük benlik saygısı, birçok eksen I bozukluğunun etiyolojisi ve sürmesiyle ilişkili olduğu gösterilmiş olan yaygın, engelleyici ve sıkıntı veren bir sorundur. Bu nedenle, düşük özsaygı için etkili tedaviler geliştirmek önceliklidir. Düşük özsaygının kognitif davranışçı kavramsallaştırılması tasarlanmış ve bir kognitif davranışçı terapi programı anlatılmıştır (Fennel,1997,1999). Klinik popülasyonlarda bu tedavinin sistematik değerlendirmesi henüz yapılmamıştır. Mevcut vaka […]

Travmatize mülteciler ve etnik azınlık hastaları için CBT’nin uyarlanması: kültürel olarak uyarlanmış CBT’den örnekler (CA-CBT)

| May 26, 2021

Bu makalede, kognitif terapinin (CBT) travma geçirmiş mülteciler ve etnik azınlık popülasyonları arasında PTSD tedavisi için nasıl uyarlanabileceğini, tedavimizden, kültürel olarak uyarlanmış CBT veya CA-CBT’den örnekler sunuyoruz. CA-CBT maruz bırakma konusunda benzersiz bir yaklaşıma sahiptir, somatik duyumların tedavisini vurgular (bu gruplarda PTSD sunumunun özellikle belirgin bir kısmı) ve komorbid anksiyete bozukluklarını ve öfkeyi ele alır. […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS