CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Anksiyete Bozuklukları: Neden devam ederler ve nasıl tedavi edilirler?

Posted By on December 26, 2014

Anksiyete bozuklukları belirli durumların ve/veya içsel uyarıcıların tehlikeliliği hakkında çarpıtılmış inançlarla karakterizedir. Böyle inançlar neden devam eder? Ampirik bulgular gözden geçirildiğinde anksiyeteyle ilgili negatif inançlar özetlendiğinde 6 sürecin (güvenlik arama davranışları, dikkatini yöneltme, spontane görüntüler, duygusal rasyonelleştirme, bellek süreçleri ve algılanan tehditin doğası) bunları koruduğu görülmektedir. Bu makalede anksiyeteyi sürdüren süreçler hakkında edinilen bilgilerle geliştirilen kognitif terapi odaklı programlar açıklanmış ve etkililikleri değerlendirilen programlar özetlenmiştir. Son olarak, kognitif terapi programlarında etkili olarak tanımlanmış unsurlar tartışılmıştır.

Asıl adı “Anxiety Disorders: Why they persist and how to treat them “ olan bu makalenin tümüne şu linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.researchgate.net/publication/12896021_Anxiety_disorders_why_they_persist_and_how_to_treat_them

Referans; Clark, D. M. (1999). Anxiety Disorders: Why they persist and how to treat them. Behaviour Research and Therapy,37,5-27.

Saygılarımla,

Ebru Aşılı


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS