CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Obsesyonların Kognitif Tedavisi

Posted By on January 4, 2015

Bu makale açık kompulsiyonları olmayan obsesyonların doğasını ve yaygınlığını tanımlıyor, bir kognitif modeli ve OCD’yle ilişkili kognitif alanları inceliyor. Bir vaka örneğiyle açık rituelleri olmayan obsesyonlar için yapılan kognitif stratejilerin uygulanmasına dikkat çekiyor.

Asıl adı ” Cognitive Treatment of Obsessions ” olan makalenin aslına buradan ulaşabilirsiniz.

Referans: Wilhelm, S.(2003). Brief Treatment and Crisis Intervention / 3:2 Summer 2003.

Saygılarımla,

Sena Demir


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS