CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Sosyal Fobinin Değerlendirilmesi ve Tedavisi

Posted By on January 20, 2015

Anksiyete Bozuklukları ile ilgili birçok çalışması bulunan Martin M. Antony’nin “Assessment and Treatment of Social Phobia” makalesinin özetinin bir kısmını sizlerle paylaşıyorum:

“Sosyal fobi, yeni insanlarla tanışma, başkalarının önünde yeme ya da yazma, topluluk önünde konuşma ve toplantılara katılma gibi sosyal veya performans gerektiren durumlardan kaçınma ve artan korku ile karakterize edilen bir anksiyete bozukluğudur. Sosyal fobisi olan kişiler genellikle başkalarının onları olumsuz değerlendirme ihtimalinden ve/veya onların anksiyete semptomlarının farkına varma olasılıklarından endişe duyarlar.

Sosyal kaygı bozukluğu olan kişiler için yapılan tipik değerlendirme stratejileri; klinik görüşme, davranışsal değerlendirmeler, izleme günlükleri ve kendini değerlendirme anketlerini içermektedir. Sosyal fobi için etkinliği kanıtlanmış tedaviler; ilaç tedavisi (örneğin, fenelzin, moklobemid, SSRI’lar) ve Kognitif Davranışçı Terapi (CBT) (bilişsel yeniden yapılandırma, in vivo maruz bırakma, sosyal beceri eğitimi)’dir.

Sosyal Fobinin değerlendirilmesi ve tedavisini konu alan bu makalenin aslına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://ww1.cpa-apc.org/Publications/Archives/PDF/1997/Oct/ANTONY.PDF

Saygılarımla,

Gülçin Tatoğlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS