CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kognitif Davranışçı Terapi ile bağlantılı, problemli mükemmelliyetçilerde kortikal inhibisyon artar.

Posted By on January 24, 2015

CBT’nin depresyon ve anksiyete bozuklukların tedavisinde etkili olduğuna dair literatürde pek çok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalara göre CBT korteksteki nöropsikolojik değişimlerle ilişkilidir. Radhu ve arkadaşlarının CBT’nin etkililiğini göstermek için yaptığı bu çalışmada patolojik mükemmeliyetçilerden oluşan iki grup bulunmaktadır:12 hafta CBT tedavisi alan CBT müdahale grubu ve bekleme listesi kontrol grubu. Kortikal inhibisyon deney öncesi ve sonrasında TMS kullanılarak ölçülmüştür. Sonuçlara bakıldığında CBT grubunda istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde bekleme listesi kontrol grubuna göre daha fazla kortikal sessizlik periyod gözlenmiştir. Bununla birlikte CBT grubunda anksiyete duyarlılığının ve ilişkili otomatik düşüncelerin azaldığı bulunmuştur.

Asıl adı ” Cognitive behavioral therapy-related increases in cortical
inhibition in problematic perfectionists” olan makalenin tamamına şu linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.researchgate.net/publication/51756476_Cognitive_behavioral_therapy-related_increases_in_cortical_inhibition_in_problematic_perfectionists

Saygılarımla,

Ebru Aşılı


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS