CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bipolar Bozuklukta ve Unipolar Depresyonda Bilişler: İntihar İmajları

Posted By on November 18, 2019

Amaç: Bipolar bozukluk tüm psikiyatrik bozukluklar içinde en yüksek intihar oranına sahiptir. Unipolar depresyonda bireyler, intihar düşüncelerine sahipken; etkili, intiharı yansıtan bir ölümün ya da ölümden sonraki akıbetlerinin imajlarına sahip olduklarını belirtmişler ancak bu olgu bipolar bozukluk için araştırılmamıştır. Bu yüzden bu araştırmada araştırmacılar; bipolar bozukluğu olan (n=20) ve unipolar depresyonu olan (n=20) bireylerin geçmişteki ani intihar eğilimlerindeki imajlarını ve sözel düşüncelerini araştırmakta ve karşılaştırmaktadırlar.


Yöntem: Çalışmada karşılaştırmalı yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Tanıları doğrulamak için DSM-IV için Yapılandırılmış Klinik Görüşme’den yararlanılmıştır. Nitel ve nicel veriler anketler aracılığıyla toplanmıştır. Bireysel görüşmelerde intihar bilişleri; (1) zihinsel imgeler ve (2) sözel düşünceler şeklinde değerlendirilmiştir.


Bulgular: Tüm katılımcılar intihara yönelik flashforwards (kişinin gelecekte bir eylemi gerçekleştirdiğini imaj formunda görmesi) deneyimlediklerini raporlamıştır. Her iki grubun katılımcıları da; intihara yönelik bu imajlarla (flashforwards) sözel intihar düşüncelerinden daha fazla meşgul olduklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, unipolar depresyon grubuyla karşılaştırıldığında bipolar depresyon grubundaki katılımcılar; intihara yönelik flashforwards imajlarla daha fazla meşgul olduklarını, bu imajları daha güçlü ve etkili bulduklarını ve bu imajlarlardan sonra intiharı tamamlamak için harekete geçme isteklerinin iki kat daha fazla olduğunu raporlamışlardır. Ayrıca, bipolar grubundaki katılımcılar, genel olarak (intihardan bağımsız) zihinsel imajları kullanmaya daha meyilli olduklarını belirtmişlerdir.


Sonuç: İntihar düşüncesinin daha iyi tanımlanması gerekmektedir. Özellikle bipolar bozuklukta intiharın zihinsel imgesi; intihar düşüncesinin değerlendirilmesinde gözden kaçabilen ancak potansiyel olarak kritik gözüken bir özelliğidir. Bulgular, intihara yönelik flashforwardsların klinik değerlendirme prosedürüne girmesi için daha fazla araştırma yapılmasına zemin hazırlamaktadır.


Referans:  Hales, S. A., Deeprose, C., Goodwin, G. M., & Holmes, E. A. (2011). Cognitions in bipolar affective disorder and unipolar depression: imagining suicide. Bipolar disorders13(7‐8), 651-661.

Saygılarımla,

Psk. Zeynep Ekşioğlu 


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS