CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

İntihar Davranışının Bilişsel Modeli: Teorisi ve Tedavisi

| September 21, 2020

Bazı önemli istisnalar dışında, intihar davranışının doğasını, yaygınlığını ve ilişkili olduğu durumları açıklığa kavuşturmak için tasarlanan araştırmaların çoğu teoriye dayanmayan bir perspektiften yapılmıştır. Diğer taraftan, intihar davranışını açıklayan psikolojik teoriler titiz deneysel tasarımlarla büyük ölçüde test edilmemiştir. İntihar davranışı için bilişsel ve davranışsal bağıntılar ve risk faktörleri üzerine deneysel literatüre dayanan intihar davranışının bilişsel modelini öneriyoruz. […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS