CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Maruz Bırakma ve Tepki Önleme Sırasında Obsesif-Kompulsif Semptomlardaki Değişim Takip Eden Depresif Semptomlarda Değişime Neden Oluyor

Posted By on March 28, 2016

Bu çalışmanın amacı obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalarında, maruz bırakma ve tepki önleme terapisi sırasında OKB semptomlarındaki değişim ile depresyon semptomlarındaki değişim arasındaki zamansal ilişkiyi incelemek. Katılımcılar serotonin gerialım inhibitörü (SRI) ogmentasyon stratejisi kullanılan ve maruz bırakma ve tepki önleme terapisi alan 40 yetişkin. Bu katılımcılar ilk aşamadan takip seanslarına kadar her dört haftada bir Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeğini ve Hamilton Depresyon Ölçeğini tamamladılar. Sonuçlar gösteriyor ki OKB semptomlarındaki değişim, takip eden depresyon semptomlarında %65 oranında bir değişime neden oluyor. Tam tersinde ise, depresyon semptomlarındaki değişim takip eden OKB semptomlarında sadece %20 oranında bir değişime neden oluyor. Sonuç olarak bu veriler gösteriyor ki maruz bırakma ve tepki önleme tedavisinde OKB semptomlarındaki düşüş, komorbit depresyon semptomlarındaki düşüşü büyük ölçüde etkiliyor.

Referans;

Zandberg, L. J., Zang, Y., McLean C. P., Yeh R., Simpson, H. B., & Foa, E. B. (2015). Change in obsessive-compulsive symptoms mediates subsequent change in depressive symptoms during exposure and response prevention. Behaviour Research and Therapy, 68, 76-81.

 

Saygılarımla,

İlayda Doğu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS