CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

OKB’nin Maruz Bırakma Tedavisinde Sık Karşılaşılan Engellere Karşı Yaklaşımlar

Posted By on March 15, 2016

Tedavi el kitaplarının OKB hastaları ile yapılan ERP uygulamasında son derece yararlı oldukları kanıtlanmıştır. Fakat tedavi el kitapları, özellikle çok çeşitli alanlara sahip OKB hastaları ile terapide karşılaşılabilecek tüm durumları içermeyebilir. Bu makale, yaygın olarak kullanılan ERP tedavi el kitaplarında belirgin olarak açıklanmayan dört durumu ele almaktadır. Birincisi, hastaların OKB semptomlarını nasıl anlayacaklarına yardımcı olmak için tedavi prosedürünün teorik çerçevesine girecek şekilde öneriler sunmaktadır. İkincisi, hastalarda özellikle şiddetli semptomlarla birlikte sıklıkla görülen aşırı güvenlik davranışlarının nasıl kontrol altına alınacağından bahsetmektedir. Üçüncüsü, tedavi sürecinde ve sonrasında yapılan maruz bırakmanın devamlılığının önemini açıklamaktadır. Dördüncüsü ise, ritüel önleme uygulamalarına ilişkin klinik karar vermeyi tartışmaktadır.

Referans:

Abramowitz, J. S., Franklin, M. E., & Cahill, S. P. (2003). Approaches to common obstacles in the exposure-based treatment of obsessive-compulsive disorder. Cognitive and Behavioral Practice, 10, 14-22.

Makalenin tamamına aşağıdaki linki kullanarak ulaşabilirsiniz.

https://www.researchgate.net/profile/Shawn_Cahill/publication/222541895
_Approaches_to_common_obstacles_in_the_exposure-based_treatment_of_obsessive-compulsive_disorder/links/0fcfd5087e3636be1b000000.pdf

Saygılarımla,

Ayca Meriçtan


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS