CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kognitif Terapide İşbirlikçi Deneyci Yaklaşım (Collaborative Empiricism) ve Yeniden Tanımlanması

Posted By on June 6, 2017

İşbirlikçi deneyci yaklaşım kognitif terapinin en önemli unsurlarından biridir. Beck’in kognitif terapisindeki işbirlikçi deneyci yaklaşımın (CE) önemi üzerinde uzlaşmaya rağmen, yapının operasyonel tanımları, ölçümleri ve deneyci araştırmaları eksik durumdadır. Mevcut araştırmalar çalışma ittifakı gibi konularda yoğunlaşmış ve tutarsız bulgular üretmiştir. CE’nin tedavi sonuçlarıyla ilişkili olup olmadığı veya diğer bilişsel değişim süreçlerine aracılık edip etmediği belli değildir. CE’deki işbirliğinin temel anlamının, ”çalışmanın paylaşılması ”, kognitif terapi araştırmasında terapötik ittifakın en sık kullanılan yapısı tarafından ele alınmadığını savunuyor. Self determinasyon teorisine dayalı geliştirilen CE teorisi, CE’nin işbirlikçi ve deneyci yönlerini bütünleştirmiş ve yapının motivasyonel yönünü ele almıştır. Bu makale öncelikle CE’nin şu anki tanımlarını ve ölçümlerini ele almış, daha sonra işbirlikçi yaklaşımın unsurlarının birbiriyle etkileşimi ve doğası hakkında teorik bir araştırma sunmuş ve son olarak da CE’nin teoriye dayalı, daha sonrasında yeni operasyonel tanımlar ve ölçümler geliştirilebilecek daha yapılandırılmış bir tanımını ortaya koymuştur.

 

Referans:
Tee, J. & Kazantsiz, N. (2011). Collaborative Empiricism in Cognitive Therapy: A Definition and Theory for the Relationship Construct. Clinical Psychology Science and Practice, 18, 47-61.

 

Saygılarımla,

Psk. Meryem Güngör


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS