CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Tedavide İlerleme Olmaması Durumlarını Yönetmek İçin Vaka Formülasyonunu Kullanma

Posted By on June 8, 2017

Bütün klinisyenler, ilerleme olmayan bir tedaviyi yönetmek durumunda kalmışlardır. Vaka formülasyonu klinisyenlere bir vaka hakkında sistemli bir şekilde düşünme yolu sunar ve bu sayede karşılaşılan zorlukların üstesinden gelip tedavinin başarıyla sonuçlanmasına olanak sağlar. Bu makale hasta-terapist  ilişkisindeki sorunlar gibi tedavi sürecinde karşılaşılan sorunları çözebilmek için bilişsel davranışçı vaka formülasyonunun nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermektedir. Makalede, bir vaka örneği üzerinden öncelikle bir vakanın nasıl formüle edildiği açıklanmış, daha sonra da vaka formülasyonunu kullanarak tedavide ilerleme olmaması durumlarının nasıl yönetilebileceği aynı vaka örneği üzerinden aktarılmıştır.

 

Referans:

Tompkins, M. A. (1999). Using a case formulation to manage treatment nonresponse. Journal of Cognitive Psychotherapy, 13(4), 317-330.

 

Saygılarımla,

Psk. Zülal Oğuz


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS