CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kognitif Terapide Geriye Dönük 30 Yıl

Posted By on June 12, 2017

Kognitif Terapide  ilk araştırmalar depresyon ve  diğer bozuklukların  ilk kognitif modelerinden gelişmiştir.Kognitif model birçok araştırmada   hem klinik hem de  labaratuvar ortamında  test edilmiş ve teoriden daha çok klink koşullara daha uygun olan araştırmaların depresyonun kognitif modelini desteklediği görülmüştür.Aynı zamanda  kognitif modelin tedavilerde  uygulanıyor olması da  kognitif  konseptin spesifikliğini desteklemektedir.Depresyonun kognitif terapi  ile tedavisi varolan bozukluktan bir çok bozukluğa  kadar  spesifik kavramsallaştırmaya  dayalıdır  ve  özel kognitif stratejileri kullanmayı içerir.Kognitif Terapi’nin günümüzdeki konumu ise; bir çok araştırma da  anksiyete  bozuklukları,depresyon,yeme  bozuklukları,heroin bağımlılığı,ilişki problemleri,şizofreni gibi bir çok bozuklukta  etkililiğinin oldukça yüksek olduğu yönündedir.Yapılan 27 metaanaliz çalışması sonucunda tek uçlu depresyonun kognitif terapi ile tedavisinin antidepresan ilaçlar da dahil olmak üzere diğer tedavilere üstünlüğünü kanıtlamıştır.Depresyon 1961 yılında   Beck tarafından ilk defa kognitif model ile formüle edilmiş,ve bundan 15  yıl sonrasında da yine Beck tarafından teröpatik alana sunulmuştur.Beck’in  depresyonu kognitif model ile  açıklaması hastalarıyla yaptığı psikanalitik seanslarına dayanmaktadır.Seanlarda danışanların  serbest  çağrışım  ile  sürekli benzer  düşünce yapılarını tekrarladığını fakat terapist danışanı bu düşünceler  üzerinde odaklamadığı için danışanların  Beck’in otomatik düşünce  diye adlandırdığı bu düşünceleri farketmesinin zor olduğunu gözlemlemiştir.Bu düşünceler kişilerin  başkaları  ile  olan diyologlarından çok kendilerine  söyledikleri söylemleri içermektedir.Ve  depresyonun temelinde de  bu kendini eleştiren,suçlayan,negatif anıları hatırlatan düşünceler  yatmaktadır.Bu düşünceler genel olarak (seçici soyutlama,aşırı genelleme,iki uçlu düşünme  gibi) düşünce hatalarını  içermektedir.Bununla birlikte, depresyondaki hastalar olumlu bilgiyi gözardı edip negatife  odaklanmaya  fazlaca meyillidirler.Bütün bu süreçlerin temelinde,Beck’e göre kişinin sembollere verdiği anlamlar,örtük şemaları,sosyotropik ya da otonomus  denilen kişilik yapıları yer almaktadır.Kognitif Model alana  yaptığı bütün katkıların  yanısıra, nedensellik  konusu, kişilerarası faktörlerin depresyondaki rolünü gözardı ettiği ve depresif realizm konularıyla  alanda eleştirilmektedir.Beck bu eleştirileri makalesinde çürütecek şekilde  açıklamada bulunmuştur.Kognitif Terapinin 30 yıldan fazla olan ve günümüze kadar süren gelişimi Kognitif Terapinin kendi kanatları altında  uçabilme  gücüne sahip olduğunu gözler önüne sermektedir.

 

Referans:

Beck, A. T. (1991). Cognitive Therapy : A 30-Year Retrospective. American Psychologist, 46(4), 368-375.

 

Saygılarımla,

Psk.Feyza Karakoyun


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS