CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Panik Bozukluğu’nda Katastrofik Yanlış Yorumlama için Temel Varsayımlar

Posted By on October 22, 2017

Beklenmedik panik ataklar, insan vücudunda gerçekleşen zararsız otonom sinir sistemi değişiklikleri (nefes alamama, kalp çarpıntısı vb.) olduğunda katastrofik yanlış yorumlanmaktadır. Araştırmacılar diyor ki; panik bozukluğu olan kişiler bedensel uyarımları anlaşılabilir nedenlere bağlayabilseler panik olmazlar. Ayrıca bazı araştırmacılar panik bozukluğu için; genetiğe bağlı biyolojik bir hassaslık olabileceğini savunmuştur. Bu makalede; Beden Duyumlarını Yorumlama Ölçeği 38 panik bozukluğu, 20 klinik dışı panik hastaları, 21 sosyal anksiyete bozukluğu, 34 panik bozukluğu olmayan kontrol grubuna uygulanmıştır. Panik bozukluğu olan 38 kişi, diğer gruplara göre belirsiz içsel uyaranlara karşı zararla ilişkili yorumlarda bulunmuşlardır. Yapılan araştırma sonucunda kişilerin içsel uyaranlara yaptıkları katastrofik yanlış yorumlamaların sadece panik bozukluğa ait bir bilişsel önyargı olmadığı ortaya çıkmıştır.

Referans:
Austin, D. W., Richards, J.C. (2006). A test of core assumptions of the catastrophic misinterpretation model of panic disorder. Cognitive Therapy and Research, Vol.30, No.1

Saygılarımla,
Psk. Gizem Özge Erinç


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS