CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Psikoz için BDT’de terapötik ilişki; Hasta, Terapist ve Terapi Faktörleri

Posted By on October 30, 2017

Psikotik hastalarla anlaşmak bazı açılardan daha zordur. Hastanın, terapistiyle ilgili bazı delüzyonları olabilir ve terapist bununla başa çıkmakta zorlanabilir. Ancak terapist ve hasta iyi ilişki kurma eğiliminde olmalıdır, işbirliği içinde olup negatif inançlarını aza indirip günlük yaşamının kalitesini arttırmalıdır. Bordin terapötik ilişkiyi üç’e ayırmıştır; hedef, görev ve bağ. Hasta ve terapist arasında terapinin amacına dair ortak bir anlayış ve kabul ediş olmalıdır.Diğer araştırmalarda terapistin, hastanın ve terapi faktörlerinin terapötik ilişkinin kalitesini oluşturduğunu göstermiştir. Bu tahmin edilebilir faktörlerin içinde terapistin empatisi, deneyimi verdiği güven, uzmanlığı ve dürüstlüğü, hastanın semptomlarının ciddiyeti, terapistin ve hastanın yaşlarının,cinsiyetlerinin etkin yapılarının uyumlu olması dahildir. Başka müdaheleler vaka formülasyonunun sunumu, seansın derinliği ek olarak acıma şefkat ve kabul (acceptance) terapötik ilişkiye katkısı olduğu düşünüldüğü vurgulanmıştır. Hastaların hipotetik varsayımlara ve bilişsel anlayışa karşı olumlu duruşu terapötik ilişki için olumlu etki sağlayacağı varsayılsa da bir bağlantısı olmadığı kanısına varılmıştır. Terapistler de hastalar da Bilişsel ve davranışsal terapi de terapötik ilişkinin öneminin farkında olduğunu ve genellikle de bunu terapide sağladıklarını vurgulamışlardır. Daha önce de bahsedildiği gibi hastalığın terapötik ilişki üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Hastanın durumu; bilişsel öngörü ve hipotetik çelişkide etkilidir. İyi bir terapötik ilişki için gerekli olan empati ve işbirliğidir onun dışında psikozun varlığı, kognitif görüş, inançlar ya da hastalığın uzunluğu bu ilişkide bir yere sahip değildir.

Referans:
Evans-Jones, C., Peters, E., & Barker, C. (2009). The Therapeutic Relationship in CBT for Psychosis: Client, Therapist and Therapy Factors. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 37(5), 527-540. doi:10.1017/S1352465809990269


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS