CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Kognitif Davranışçı Terapi

Posted By on February 26, 2018

Bu makalede ERP’nin daha az etkili olduğu bazı OKB alt tiplerinden bahsedilmiştir. Bunlar; saf obsesyonlar, açıkça görülmeyen kompulsiyonlar ve biriktirme kompulsiyonlarıdır. Buna ek olarak, hastanın motivasyonun az olması, tedaviden negatif beklentisi olması ve tedaviye uyumsuz olması da etkileyen diğer faktörlerdir.
OKB’nin kognitif modelinde yer alan ana yapılar sırasıyla, normal olan ve olmayan intrüzyonlar, intrüzyonları yanlış değerlendirme, intrüzyonları normalleştirme ve kaçınma (açıkça görülen ve görülmeyen) ve işlevsiz inançlar olarak yer almaktadır. Bahsedilen ana yapıların OKB üzerindeki etkilerinden bahsedilmektedir. OKB’de sıklıkla görülen inançlar ise; tehlikedeyim, sorumluyum, kontrolsüzüm vb. OKB’si olan kişilerin yanlış değerlendirdikleri obsesyonlar üzerinden, kognitif yeniden yapılandırma ile obsesyonlara ait alternatif yorumlamalar kazanılabileceği açıklanmaktadır.

Referans:
Clark, D. A. (1999). Cognitive behavioral treatment of obsessive-compulsive disorders: A commentary. Cognitive and Behavioral Practice6(4), 408-415.

Saygılarımla,
Psk. Gizem Özge Erinç


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS