CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Sosyal Fobideki Anksiyetenin Bilişsel Davranışçı Modeli

Posted By on November 11, 2017

Bu makalede, sosyal fobisi olan kişilerin sosyal / değerlendirici durumlardaki anksiyete deneyimi modeli sunulmuştur. Model, sosyal fobisi olan kişilerin potansiyel değerlendirmeye ilişkin bilgileri algılama ve işleme biçimini ve bu süreçlerin sosyal kaygı düzeyi yüksek ve düşük olan insanlarda nasıl farklılaştığını açıklar. Sosyal / değerlendirici bilginin işlenmesindeki çarpıklıkların ve önyargıların sosyal durumlarda kaygıların artmasına ve bunun da sosyal fobinin devam etmesine katkıda bulunduğu tartışılmaktadır. Potansiyel etiyolojik faktörlerin yanı sıra tedavi sonuçları da tartışılmıştır.

Referans:

Rapee, R. M., & Heimberg, R. G. (1997). A cognitive-behavioral model of anxiety in social phobia. Behaviour research and therapy35(8), 741-756.

Saygılarımla,
Psk. Gizem Baki


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS