CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

KDT Beceri Kullanımı ve Depresyon Tedavi Sonucu Arasındaki İlişki: Teorik ve Metodolojik Literatür İncelemesi

Posted By on October 28, 2018

Kognitif ve Davranışçı Terapi beceri edinme ve kullanmanın önemini vurgulamaktadır ve bu becerilerin tedavi sonuçlarına aracılık ettiğini ileri sürmektedir. Teorik önemi yanında, KDT’ de değişim mekanizması olarak beceri kullanımı üzerine araştırmalar yapılmıştır ancak bunun ölçümü hala başlangıç aşamasındadır. KDT becerilerinin yetişkinlerde depresyon tedavisine yönelik ara değişken rolünü test eden literatürü tanımlamak ve gözden geçirmek için online veri tabanlarında araştırmalar yapılmıştır. Ek olarak, hastanın KDT beceri kullanımını değerlendirmek için çeşitli yöntemler gözden geçirilmiştir. KDT beceri kullanım sıklığını inceleyen 13 çalışma ve KDT beceri kullanımı niteliğini inceleyen 11 çalışma belirlenmiştir. KDT beceri kullanım sıklığı ve niteliğinin depresyon tedavi sonuçları üzerindeki aracı rolüne ilişkin literatürde ön bulgular sağlanırken, mevcut literatürdeki çoğu metodolojik kısıtlamalar beceri kullanımının tedavi sonuçları üzerindeki rolüne ilişkin kesin sonuçları engellemektedir.

Referans: Hundt, N. E., Mignogna, J., Underhill, C., & Cully, J. A. (2013). The relationship between use of CBT skills and depression treatment outcome: A theoretical and methodological review of the literature. Behavior Therapy, 44(1), 12-26.

Saygılarımla,

Psk. Ayşe Nur Çobanoğlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS