CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Sosyal Kaygı Neden Sürmektedir: Güvenlik Davranışlarının Sürdürme Etkisindeki Rolünün Deneysel Araştırması

Posted By on December 21, 2018

Birinci çalışmada, yüksek ve düşük sosyal kaygılı katılımcılara güvenlik davranışlarının kullanımını değerlendirmek için yarı yapılandırılmış bir görüşme uygulanmıştır. Kognitif modelden tahmin edildiği gibi, yüksek sosyal kaygı grubu; daha sık olarak, daha fazla durumda, daha fazla sayıda güvenlik davranışı kullandığını bildirmiştir. Hem yüksek hem de düşük sosyal kaygı grupları, güvenlik davranışlarını yararlı olarak algılamışlardır. İkinci çalışma, güvenlik davranışlarının kullanımı ve kendine odaklanmanın deneysel olarak manipüle edilmesini içermekte ve güvenlik davranışlarının kullanımı ve kendine odaklanmış dikkatin bir çok sayıda yönden faydasız olduğunu göstermiştir. Sonuçlar sosyal fobinin kognitif modelindeki güvenlik davranışlarının ve kendine odaklı dikkatin rolünü desteklemektedir. Sosyal fobide güvenlik davranışlarının değerini düşürme ve kendine odağın düşüşü terapötik stratejiler olarak kullanılmaktadır.

Referans: McManus, F., Sacadura, C., & Clark, D. M. (2008). Why social anxiety persists: An experimental investigation of the role of safety behaviours as a maintaining factor. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 39(2), 147-161.

Saygılarımla,

Psk. Ayşe Nur ÇobanoğluComments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS