CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

İntihar Eğilimi Taşımayan Kendine Zarar Verme Bozukluğunun DSM-5 Tanısı: Ampirik Literatürün Gözden Geçirilmesi

Posted By on December 4, 2018

 DSM Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabının  5. sürümünde İntihar Eğilimi Taşımayan Kendine Zarar Verme Bozukluğu (NSSID) kriterlerinin sunulmasıyla, ölçütlerin çocuk ve ergen örnekleri üzerinde gözlemlendiği ampirik çalışmalar ortaya çıkmıştır.NSSID daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyan bir alan olduğu için, ampirik veriler ; prevalans oranları, özellikleri, klinik korelatörler ve bozukluğun potansiyel bağımsızlığı ile ilgili önerilen kriterler hakkında bilgi toplamak için bu aşamada çok önemlidir. DSM-5 NSSID kriterlerine ilişkin 16 Mayıs 2015’e kadar yayınlanmış hakemli deneysel çalışmalara dayanan bir derleme yapılmıştır. DSM-5 ölçütleri hem klinik hem de toplum örneklerinde incelendiğinde, NSSI kriterlerini karşılayan grubun bu kriterleri karşılamayan klinik kontrol grubuna göre psikopatolojik anlamda daha çok bozukluk olduğu gözlemlenmiştir. Tüm çalışmalarda kişiler arası zorluklar ya da NSSI öncesi negatif durum, katılımcılar tarafından yüksek oranda kabul görmüştür; bu durum, sıkıntı ya da değer düşüklüğü kriterinde daha düşük bir öneme sahiptir. Sonuçlar, farklı ve bağımsız bir NSSID teşhisi için ön destek göstermiştir, ancak NSSID’nin olası bir tanısını güvenilir bir şekilde değerlendirmek ve doğrulamak için nihai DSM-5 kriterlerinin doğrudan ve yapılandırılmış değerlendirmesiyle ek ampirik verilere ihtiyaç duyulmuştur

 Referans:  Zetterqvist, M. (2015). The DSM-5 diagnosis of nonsuicidal self-injury disorder: a review of the empirical literature. Child and adolescent psychiatry and mental health9(1), 31.

Saygılarımla, 

Psk. Zeynep Ünal


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS