CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Maruz Bırakma ve Tepki Önleme (ERP) Tedavisi Yanlış Gittiğinde: Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde ERP Uygulanırken Ortaya Çıkan Zorlu Senaryoları Yönetmek İçin Sorun Giderme Yönergeleri

Posted By on March 10, 2020

Maruz Bırakma ve Tepki Önleme (ERP) ile birlikte Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT), OKB tedavisinde en etkili psikolojik tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Ancak literatür ve tedavi kılavuzları hasta sunumlarındaki tüm çeşitlilikleri, ERP görevlerinin çeşitliliğini ve karşılaşılabilecek terapötik zorlukların nasıl çözüleceğini tam olarak açıklamamaktadır. Bu makalede terapistlerin ERP uygularken yaygın olarak karşılaştıkları zorluklar açıklanmaktadır. Bu zorluklar; 1) hastanın kaygısına alışamaması, 2) hastanın maruz bırakmanın ne kadar kaygı uyandıracağını yanlış tahmin etmesi, 3) kazara maruz kalmaların yaşanması, 4) zihinsel ya da gizli ritüellerin tedaviyi engellemesi, 5) hastanın kaygı hassasiyetinin çok yüksek olmasıdır. Bu çalışmanın amacı, tedavi teorisi ile terapistlerin OKB tedavisinde ERP uygulaması sırasında karşılaştıkları zorluklar arasındaki köprüyü kurmaktır.


Referans:

Pence Jr, S. L., Sulkowski, M. L., Jordan, C., & Storch, E. A. (2010). When exposures go wrong: trouble-shooting guidelines for managing difficult scenarios that arise in exposure-based treatment for obsessive-compulsive disorder. American Journal of Psychotherapy, 64(1), 39-53.


Saygılarımla,


Psk. Mübeccel Oskay


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS