CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bipolar Bozukluğun Tedavisinde Psikoeğitimsel ve Bilişsel-Davranışçı Stratejiler

Posted By on April 6, 2020

Bipolar bozukluğun farmakolojik tedavisindeki ilerlemelere rağmen, hastalara daha uzun süreli duygudurum dengesini sağlamak için ek stratejilere ihtiyaç duyulduğu açıktır. Son yıllarda, bipolar bozukluk için devam eden farmakoterapiye ek olarak tasarlanan bir takım psikososyal stratejiler geliştirilmektedir. Bu makalede; bipolar bozukluk tedavisinde uygulanan psikoeğitim ve bilişsel davranışçı yaklaşım tanımlanmaktadır. Ayrıca, özel bipolar kliniklerde çalışan bilişsel davranışçı terapistlerin sunabileceği daha geniş tedavi paketlerine ve hastalığın standart farmakoterapisine entegre edilebilecek spesifik stratejilere vurgu yapılmaktadır. Gittikçe artan sayıda kanıt, bu müdahalelerin potansiyel değerini kanıtlamaktadır ve Bipolar Bozukluk İçin Sistematik Tedavi Geliştirme Programı (Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder) (STEP-BD) dahil olmak üzere geniş çaplı çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar geniş, çok merkezli örnekler tarafından müdahaleler üzerinde sonuç sağlayacaktır.

Referans: Otto, M. W., Reilly-Harrington, N., & Sachs, G. S. (2003). Psychoeducational and cognitive-behavioral strategies in the management of bipolar disorder. Journal of Affective Disorders, 73(1-2), 171-181.

Saygılarımla,
Psk. Mübeccel Oskay


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS