CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Şizofrenide Negatif Semptomlar: Kognitif Yaklaşım

Posted By on June 10, 2020

Hedeflenen bilişsel müdahaleleri takiben şizofreninin negatif semptomlarındaki son iyileşme raporları, bu semptomların bilişsel temellerine ilgi duyulmasını arttırmıştır. Bu makale derlemesinde, mevcut deneysel araştırmalar ile spesifik semptomlara yönelik kognitif terapi uygulanan hastaların fenomenolojik deneyimlerinin bütünleştirilmesi amaçlanmıştır. Nörobiyolojik faktörlerin hastalığı geliştirme ve sürdürmedeki köklü rolüne ek olarak, spesifik bilişsel çıkarımların ve inançların negatif semptomların gelişmesinde ve kalıcılığında rol oynadığını öne sürüyoruz. Negatif semptomların kognitif modeli bir diyatezi-stres formülasyonuna dayanmaktadır: premorbid kişilikten tam gelişmiş negatif semptomatolojiye kadar yatkınlık özelliklerinin sürekliliği, bu özelliklere olumsuz sosyal ve performans tutumlarının eklenmesi ve mutluluk için düşük beklentilerin olması veya hedefe yönelik faaliyetlerde başarı gibi faktörlerin birleşmesi. Negatif semptomların, kısmen, algılanan sosyal tehdide, tehtide yönelik sanrısal inançlara, görevlerde ve sosyal aktivitelerde beklenen başarısızlığı telafi edici bir tepki olduğunu savunuyoruz. Bu motivasyonel ve davranışsal psikolojik durumlar, hastanın psikolojik kaynakları sınırlı olarak algılaması gibi yorumlanmaktadır – hastaların çaba gerektiren faaliyetleri en aza indirerek enerjilerini korumaya motive eden algıları olduğu da söylenebilir.

Referans: Rector, N. A., Beck, A. T., & Stolar, N. (2005). The negative symptoms of schizophrenia: a cognitive perspective. The Canadian Journal of Psychiatry50(5), 247-257.

Saygılarımla,

Psk. Özlem Öztürk


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS