CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Psikoz Geliştirme Riski Yüksek Olan Bireyler için Bilişsel-Davranışçı Terapi

Posted By on June 14, 2020

Psikoz için erken müdahale, yerleşmiş bir klinik uygulama haline gelmiştir. Araştırmalar, psikoz için varsayılan olarak prodromal gibi göründükleri psikotik öncesi dönemde bireyleri tanımlamaya odaklanmaktadır. Klinik olarak yüksek risk altında olan bu gençleri tanımlamak için kriterler oluşturulmuştur ve hem farmakolojik hem de psikolojik tedavileri test eden bazı erken çalışmalar yapılmıştır. Bilişsel davranışçı terapi (CBT), bu grupta potansiyel olarak etkili bir müdahale olarak test edilmiştir. Burada, CBT ile tedavi edilen iki olguyu tanımladık.

Referans: Addington, J., & Mancuso, E. (2009). Cognitive‐behavioral therapy for individuals at high risk of developing psychosis. Journal of clinical psychology, 65(8), 879-890.

Saygılarımla,

Psk. Mübeccel Oskay


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS