CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kognitif Terapide Şema Değişim Süreçleri

Posted By on October 14, 2020

Kognitif terapistlere göre şemalar, uzun süreli psikiyatrik problemlerin sürmesinde önemli rolü olan kök inançlardır. Uyumsuz şemaları zayıflatmak ve yenilerini inşa edebilmek için danışanlarla kullanılabilecek klinik yöntemler açıklanmaktadır. Uyumsuz, alternatif ve daha uyumlu olan şemayı bulabilmek için öneriler bulunmaktadır. Spektrum, olumlu veri günlükleri, şemanın tarihsel sınanması, psikodrama ve kök inançlarla ilgili çalışma kağıtları yöntemlerinin şemaları değiştirmek için kullanımını vaka örnekleriyle açıklamaktadır. Şemaların değişimi için kullanılan yöntemlerin spesifik hale getirilmesi, şema değişiminin tedavi üzerindeki etkisinin ölçülebilmesi için tedavi standartlarının ve protokollerinin gelişimine öncülük edebilir.

Referans: Padesky, C. A. (1994). Schema change processes in cognitive therapy. Clinical Psychology and Psychotherapy, 1(5), 267-278.

Saygılarımla,
Uzm. Psk. Gizem Hüroğlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS