CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Günlük Klinik Uygulamada Kullanılmak Üzere Kognitif Davranışçı Terapi Değerlendirme Modeli

Posted By on October 19, 2020

Bu makale, günlük klinik ortamlarda uygulamalı Kognitif Davranışçı Terapi (BDT) müdahalelerinin nasıl sunulacağını ele alan 5 makale serisinin ilkidir. Gelecekteki makaleler, yardımcı olmayan düşüncenin tanımlanması ve zorlayıcılığı, azalmış aktivitenin ve kaçınmanın üstesinden gelmeyi, yoğun klinik ortamlarda Kognitif Davranışçı Terapiyi  ve BDT yaklaşımlarının etkililiğine dair kanıtları sunmayı kapsayacaktır.

Referans: Williams, C. , & Garland, A. (2002) A cognitive–behavioural therapy assessment model for use in everyday clinical practice. Advances in Psychiatric Treatment8, 172–179.

Saygılarımla,

Psk. Işın Su Inam


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS