CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bilgi İşleme Perspektifinden Anksiyete ve Depresyon

Posted By on November 30, 2020

Beck’in anksiyete ve depresyonun kognitif teorisi (KT) kısaca açıklanmıştır. Her psikopatolojik durumun belirli bir kognitif profile sahip olduğu öne sürülmüştür. Anksiyete durumlarında, bu profil kişinin kişisel alanına algılanan fiziksel veya psikolojik tehdit temasını içerirken, depresyonda düşünsel içerik kaybı veya yoksunluğu vurgular. Dahası, KT, her bir bozuklukta belirgin olan spesifik kognitif içeriğe dayanan duygusal durumlar arasındaki farklılaşmayı önermektedir. Bilişsel profil ve içerik özgüllüğü hipotezleri ile ilgili ampirik literatür gözden geçirilmekte ve daha fazla araştırma için öneriler tartışılmaktadır.

Referans: Beck, A. T., & Clark, D. A. (1988). Anxiety and depression: An information processing perspective. Anxiety research1(1), 23-36.

Saygılarımla,

Psk. Selin Zorlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS