CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Depresyonun Bilişsel-Davranışsal Tedavisi: Tedavi Planlamasına Yönelik Üç Aşamalı Model

Posted By on November 23, 2020

Bu makale, depresyonun bilişsel-davranışçı tedavisine rehberlik etmek için kullanılabilecek üç aşamalı bir modeli açıklamaktadır. İlk aşamada, terapist sağlam bir terapötik ittifak kurar, kapsamlı bir depresyon değerlendirmesi yürütür ve ön tedavi planına rehberlik etmek için ayırıcı tanı kullanır. İkinci aşamada, tedavi planını her bir danışanın(hastanın) özel ihtiyaçları ile eşleştirmek için bir dizi modül kullanılır. Modüller, genellikle depresyonla ilgili farklı alanları hedef alır: azaltılmış aktivite, sosyal bozulma, etkisiz başa çıkma, bilişsel önyargılar, problem çözme eksiklikleri ve yetersiz özgüven. Üçüncü aşamada, depresif hastalar nüks riskini azaltmak ve depresif duyguların olası tekrarını yönetmek için özel stratejiler öğrenebilirler. Üç aşamalı model, tedavi stratejilerinin entegrasyonunu destekler ve terapistin her bir danışanın ihtiyaçlarına cevap veren yapılandırılmış bir tedavi planı sağlamasına izin verir.

Referans: Overholser J. C. (2003). Cognitive-Behavioral Treatment of Depression: A Three-Stage Model to Guide Treatment Planning

Saygılarımla,

Psk.Esnayi İbrahimli


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS