CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Sosyal Fobinin Tedavisi

Posted By on December 21, 2020

Sosyal fobi (veya sosyal anksiyete bozukluğu), sosyal veya performans durumlarında belirgin ve kalıcı bir olumsuz değerlendirme korkusu olarak kendini gösterir.Epidemiyoloji, tanı ve psikopatoloji klinik tablo, kültürel yönler ve agorafobi ve sosyal fobi arasındaki farklar da dahil olmak üzere gözden geçirilir. Kademeli kendini maruz kalma ve bilişsel yeniden yapılanma da dahil olmak üzere davranışsal tedaviler göz önünde bulundurulmaktadır. Sosyal fobinin sürdürülmesi üzerine bilişsel bir modeli tartışılmıştır. Dikkatin görüntülere, güvenlik davranışlarına ve ‘ölüm sonrası’ analizlere doğru kaymasının semptomların korunmasında önemli bir rol oynadığı varsayılmaktadır. Bunun tedavi için etkileri açıklanmıştır ve farmakolojik tedavi için kılavuzlar özetlenmiştir. 

Referans: Veale, D. (2003). Treatment of social phobia. Advances in psychiatric treatment9(4), 258-264. 

Saygılarımla,

Psk. Selin Zorlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS