CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Hipokondriyazisin Çağdaş Kavramsal Modeli

Posted By on December 29, 2020

Uygun sağlık muayenesine rağmen ciddi bir hastalığa yakalanma korkusuyla meşgul olan hastalık kaygısı bozukluğu yaşayan kişi ile sıklıkla tibbi ortamlarda karşılaşılır. Bu bozukluğun en belirgin özelliği doktorlardan, tıbbi kaynaklardan, kendi kendini kontrol etme ile aşırı güvence aramaktır; ancak birçok hasta değerlendirilirse üzücü bilgi alacaklarından korkar ve bu nedenle konsültasyonlardan kaçınır ve fiziksel olarak hasta olduklarına inanarak fizyolojik olaylarla meşgul olmaya devam ederler. Son 20 yılda Hipokondriyazisin anlaşılmasında ve tedavisinde önemli gelişmeler görülmüştür. Bu makalede Hipokondriyazisin çağdaş bir kavramsal modelini ve bu modelden yola çıkılan kognitif davranışçı terapi adı verilen etkili bir tedavi biçimini gözden geçiriyoruz. Bu kavramsallaştırmanın hastalara sunulması ve uygun tedavinin teşvik edilmesi için önerilerde tartışılmaktadır. 

Referans: Abramowitz, J. S., Schwartz, S. A., & Whiteside, S. P. (2002). A Contemporary Conceptual Model of Hypochondriasis. Mayo Clin Proc., 77(12), 1323-1330.

Saygılarımla,

Psk. Işın Su İnam


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS