CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Dürtüsellik: Diğer Anksiyete Bozukluklarıyla ve Tik ile İlgili Alt Gruplarla Karşılaştırmalar

Posted By on January 26, 2021

Makale Özeti:

Bu çalışma dürtüsellik ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB) arasındaki ilişkiyi araştırdı. Barratt Dürtüsellik ölçeği (BIS), (i) OKB, panik bozukluğu ve sosyal fobi olan bireylerde dürtüsellik düzeylerinin yanı sıra klinik olmayan kontrollerde ve (ii) OKB hastalarında tikler ve dürtüsellik arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanılmıştır. Tüm anksiyete bozukluğu gruplarındaki hastalar, klinik gruplar arasında hiçbir fark olmaksızın kontrollerden daha yüksek dürtüsellik seviyeleri bildirmişlerdir. Tikleri olan OKB hastaları, öncelikle bilişsel dürtüsellik alt ölçeğindeki yükselmeler nedeniyle, tikleri olmayanlara göre daha yüksek dürtüsellik seviyeleri bildirmiştir. Bu bulgu, tik grubundaki obsesif durumların şiddetinin artmasıyla ilişkili. Bu bulgular dürtüsellik ve OKB arasında net bir ilişkiyi desteklememektedir, ancak OKB literatüründe durum ve özellik dürtüselliği arasındaki olası karışıklığın yanı sıra semptomlar ve özellikler için örtüşen kriterlerin yarattığı yorumlanabilirlik tehditlerine işaret etmektedir.

Referans:

Summerfeldt, L. J., Hood, K., Antony, M. M., Richter, M. A., & Swinson, R. P. (2004). Impulsivity in obsessive-compulsive disorder: comparisons with other anxiety disorders and within tic-related subgroups. Personality and Individual Differences36(3), 539-553.

Saygılarımla,

Psk. Selin Zorlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS