CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Obsesif – Kompulsif Bozukluğu: Anlama ve Tedavi Etme

Posted By on January 18, 2021

OKB için davranış terapisinin gelişimi ve kognitif davranış terapisine dönüşümü, 1970’lerin ortalarında Rachman ve meslektaşları tarafından yürütülen çok önemli bir dizi deneyin önemini vurgulayarak anlatılmaktadır. Daha yakın zamanlarda,kognitif teorideki gelişmeler, takıntılı sorunları anlamanın anahtarının, müdahaleci düşüncelerin, görüntülerin, dürtülerin ve şüphelerin yorumlanma biçiminde yattığını göstermektedir. Önemli olumsuz yorumlar genellikle kişinin eyleminin (veya hareket etmeme seçiminin) kendisine veya başkalarına zarar verebileceği fikriyle ilgilidir. Bu sorumluluk yorumunun birkaç sonucu vardır (etkisizleştirme davranışı ve diğer üretken olmayan stratejileri motive etmek, seçici dikkati artırmak, olumsuz ruh halini artırmak gibi); bunlar olumsuz inançları ve dolayısıyla obsesif-kompulsif problemi sürdürmeye hizmet eder. Kognitif-davranışçı tedavinin hem genel hem de özel yönleri tanımlanmıştır. Obsesyonel problemlere özgü bir dizi tedavi stratejisi klinik olarak ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Referans: Salkovskis, P. M. (1999). Understanding and treating obsessive ± compulsive disorder37, 29–52.

Saygılarımla,

Psk.Esnayi İbrahimli


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS