CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Otobiyografik Bellek ve PTSD

Posted By on April 5, 2021

PTSD uzun zamandır otobiyografik bellekte olan değişimlerle ilişkilendirilmiştir. PTSD yaşayan bireylerin tanı kriterlerinden olan müdahaleci anılar ve geçmişe dönüş (flashback) yaşamalarının yanında geçmişten gelen  bazı spesifik anıların detaylarını hatırlamakta güçlük çektikleri bulunmuştur. Bireyin geçmişte yaşadığı belirli anıları hatırlamada güçlük çekmesine ‘aşırı genellenmiş otobiyografik hafıza’ denilmektedir. Bu kavramın altında yatan süreçle ilgili önemli orjinal bulgular ve kanıta dayalı çalışmalar bulunmaktadır. Bu makale otobiyografik belleğin teorisi, araştırma sonuçları, travmatik stresi nasıl sürdürdüğü ile ilgili bulguları özetlemektedir.

Referans: Lapidow, E. S., & Brown, A. D. (2016). Autobiographical memories and PTSD. Comprehensive Guide to Post-Traumatic Stress Disorders, 131–146.

Saygılarımla,

Psk. Işın Su İnam


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS