CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Travmaya Bağlı Suçluluk İçin Kognitif Terapi: Kavramsal Temeller ve Tedavi Özetleri

Posted By on April 12, 2021

ÖZET

Suçluluğun hem duyusal hem de bilişsel boyutları olduğu konusunda tutarlı bir fikir birliği vardır. Bilişsel öğelerin çok önemli bir rol oynadığı, olayla ilişkili suçluluğun kavramsallaştırmasını tanımlıyoruz. Suçluluğun birincil bilişsel bileşenleri veya belirleyicileri olarak öne sürülen faktörler arasında algılanan yanlış davranış, sorumluluk kabulü, algılanan gerekçelendirme eksikliği ve geriye dönük önyargının neden olduğu sonuç öncesi bilgi hakkında yanlış inançlar yer alır. Her bilişsel bileşen, irrasyonel bir inanç veya büyüklükleri değişebilen hatalı bir sonuç olarak ortaya çıkabilir. Travma kurbanlarının travmatik olaylardaki rolleri hakkında hatalı sonuçlara varmalarına yol açabilecek çok sayıda mantık hatası tespit edilmiştir. Önerilen model dahilinde, bu düşünme hatalarını düzeltmek suçluluğu hafifletmenin en iyi yolu olarak kabul edilir ve travmaya bağlı suçluluk için kognitif terapinin birincil görevidir (CT-TRG). Her suçluluk sorunu ile birlikte, bir sorgulama / hayali maruz kalma egzersizi bilişsel terapiden önce gelir. Uygun CT-TRG, önemli ölçüde psikoeğitim ve her suç bileşeninin işbirliğine dayalı incelemesini içerir. Hastalara “o zaman” bildiklerini “şimdi” bildiklerinden ayırt etmelerini ve travma meydana geldiğinde sahip olunan inançlar ve sahip olunan bilgiler ışığında sorumluluk, gerekçelendirme ve yanlışlık algılarını yeniden değerlendirmeyi öğretmek için prosedürler tanımlanmıştır. Tedavi modelinin uygulanabilirliği ile ilgili birkaç konu tartışılmaktadır.

Referans: Kubany, E. S., & Manke, F. P. (1995). Cognitive Therapy for Trauma-Related Guilt: Conceptual Bases and Treatment Outlines. Cognitive and behavioral practice 2, 27-61.

Saygılarımla,

Klinik Psikolog Esnayi İbrahimli, MA


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS