CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Temel İletişimin Ötesinde: Kognitif Davranışçı Terapide Ana Dilin Rolü

Posted By on April 24, 2021

Özet
Göç, genellikle ana dilin geri planda kalması pahasına yeni bir dil edinme ihtiyacını içeren, krize yatkın, karmaşık bir süreçtir. Dolayısıyla, çeşitli mental sağlık desteğine ihtiyaç duyan ancak, terapistin konuştuğu dilde yeterince akıcı konuşamayan göçmenlerle sıkça karşılaşılmaktadır. Kognitif Davranışçı Terapi (CBT) göçmenlere ev sahipliği yapan ülkeler de dahil olmak üzere birçok ülkede yaygın olarak kullanılan bir terapötik yaklaşım haline gelmiştir. Bu makale, CBT’nin göçmenlerle hem bireysel hem de grup seanslarında kullanımına ilişkin vaka çalışmalarını, hastanın ana dilinin süreçteki rolüne odaklanarak gözden geçirmektedir. Araştırmalar ana dilin duygusal açıdan önemli olduğunu (kullanmak, maruz kalmak, duyguları ifade etmek, içinde ifade edilen duyguları anlamak, ona ve içinde kodlanmış anılara erişim sağlamak vb.) ısrarla belirtmektedir. Bu boyutlar göz önüne alındığında, terapötik süreçte potansiyel olarak önemli bir rol oynamaktadır. Öyleyse asıl soru, esasen duygusal olan terapötik sürecin, ana dil onun özümsenmiş bir parçası değilse etkili olup olamayacağıdır. Bu makale, ana dilin CBT’deki konumunu, terapistlerin bu konudaki farkındalığını, varsa bu konuda yapılan düzenlemeleri, terapistlerin bakış açısını ve CBT’nin göçmenlerle kullanımını geliştirmek için önerileri incelemektedir. Çok dilli hastalarla çalışan (özellikle göçmenler veya diğer azınlık gruplarından üyeler) terapistler, kendisi çok dilli olan terapistler veya çeşitli disiplinlerden gelen araştırmacılar da dahil olmak üzere farklı kitlelere uygun olacak şekilde yazılmıştır. Bu nedenle amacımız, ana dilin duygusal süreçlerdeki merkeziyetinin teorik açıdan anlaşılmasına katkıda bulunmak ve terapistler ile eğitim veren enstitüler için bazı pratik öneriler sunmaktır.

Referans: Tannenbaum, M. & Har, E. (2020). Beyond basic communication: the role of the mother tongue in cognitive behavioral therapy. International Journal of Bilingualism, 24(4), 881-892.

Saygılarımla,
Klinik Psk. Gizem Hüroğlu, MA


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS