CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

TSSB’ nin Tedavisi: Kanıta Dayalı Psikoterapi Müdahalelerinin Gözden Geçirilmesi

Posted By on May 3, 2021

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD), travmatik bir yaşam olayından sonra gelişebilen, kronik, işlevselliği düşüren ruh sağlığı bozukluğudur. Ancak, TSSB için etkili psikolojik tedaviler mevcuttur. 2017’de Gaziler Sağlık İdaresi (VHA), Savunma Bakanlığı (DoD) ve Amerikan Psikologlar Derneği (APA), TSSB tanılı bireylerin tedavisini sağlayan kişiler için tavsiyeler dizisine sahip PTSD için tedavi kılavuzları yayınladı. Bu makalenin amacı, 2017 kılavuzlarında kullanılan metodolojiyi kısaca gözden geçirmek ve sonrasında kılavuzlarda önemle tavsiye edilen yetişkinler için TSSB’ nin CBT tedavilerini tartışmaktır. Her iki kılavuzda Uzun Süreli Maruz Bırakma (PE), Kognitif İşleme Terapisi (CPT), travma odaklı Kognitif Davranışçı Terapi (TF-CBT) kullanımını şiddetle tavsiye etmektedir. Bu tedavilerin her biri kanıta dayalıdır ve travma odaklıdır. Başka bir deyişle, travmatik olayın anılarını veya travmatik olayla ilgili düşünceleri ve duyguları doğrudan ele almaktadırlar. 

Referans: Watkins, L. E., Sprang, K. R., & Rothbaum, B. O. (2018). Treating PTSD: A Review of Evidence-Based Psychotherapy Interventions. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 12.

Saygılarımla,

Psk. Işın Su İnam


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS