CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Danışanlar Ne Zaman Terminasyon Sürecine Hazır Olur?

Posted By on June 14, 2021

Psikoterapinin sona erme süreci, araştırma literatüründe tedavi sürecinin diğer alanlarına göre daha az ilgi görmüştür. Bu makale, kognitif davranışçı tedavi sırasında danışanla birlikte tedaviyi sonlandırma sürecinin ne zaman uygun olduğunu belirlemek için gözlenebilir belirleyicileri vurgulayan yapılandırılmış bir çerçeve sunmaktadır. Danışanın ne zaman terapiyi sonlandırmaya hazır olduğunu gösteren 7 kriter: (a) doğru ölçeklerle değerlendirilen semptom azalması (b) 8 hafta boyunca stabil ve devam eden şekilde semptomlarda azalma (c) işlevsel bozulmada azalma (d) semptomlarda azalmanın spontan remisyon değil; yeni becerilerin kullanımıyla ilişkili oluşu (e) yeni becerilerin zaman zaman ve danışanın en savunmasız (vulnerability) olduğu durumlarda kullanılması (f) tekniklerin işe yarayıp yaramayacağına ilişkin baştaki endişeye karşı kazanılan becerilerle ilişkin gurur duygusu ve (g) semptomlardaki azalmanın diğer alanlara taşınması. Yapılandırılmış çerçevenin klinik uygulamasına ilişkin vaka raporu ve tartışması sunulmaktadır.

Referans: Jakobsons, L. J., Brown, J. S., Gordon, K. H., & Joiner, T. E. (2007). When Are Clients Ready to Terminate? Cognitive and Behavioral Practice, 14(2), 218–230.

Saygılarımla,

Psk. Işın Su İnam


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS