CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Düşük Özsaygı için Kognitif Davranışçı Terapi: Bir Vaka Örneği

Posted By on June 4, 2021

Özet

Düşük benlik saygısı, birçok eksen I bozukluğunun etiyolojisi ve sürmesiyle ilişkili olduğu gösterilmiş olan yaygın, engelleyici ve sıkıntı veren bir sorundur. Bu nedenle, düşük özsaygı için etkili tedaviler geliştirmek önceliklidir. Düşük özsaygının kognitif davranışçı kavramsallaştırılması tasarlanmış ve bir kognitif davranışçı terapi programı anlatılmıştır (Fennel,1997,1999). Klinik popülasyonlarda bu tedavinin sistematik değerlendirmesi henüz yapılmamıştır. Mevcut vaka raporu düşük özsaygı, depresyon ve anksiyete semptomları olan bir hastanın değerlendirilmesi, formülasyonu ve tedavisini anlatmaktadır. Tedavinin sonunda (6 ayda 12 seans) ve 1 yıllık takipte, tedavinin depresyon, anksiyete ve özsaygı ölçümlerinde büyük etki büyüklüğü gösterdiği bulunmuştur. Hasta, artık herhangi bir psikiyatrik bozukluk için tanı kriterlerini karşılamamış; tüm ölçümlerde güvenilir ve klinik olarak anlamlı değişim göstermiştir. Bildiğimiz kadarıyla, düşük özsaygı için tedavi öncesi ve sonrasını değerlendiren ya da tedavi takip verisi sunan bir CBT vaka çalışması yayını yoktur. Dolayısıyla, bu vaka düşük özsaygı için CBT’nin kanıta dayalı etkililiğine dair ilk katkıyı sağlamaktadır. Bununla birlikte, düşük özsaygı için CBT’nin etkililiğini doğrulayan ve karşılaştıran daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Referans:  McManus, F., Waite, F ve Shafran, R. (2009). Cognitive-behavior therapy for low self esteem: a case example. Cognitive and Behavioral Practice,16(3), 266-275.

Saygılarımla,

Klinik Psikolog Gizem Hüroğlu, MA


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS