Danışan Direncini Anlama: Değişim Motivasyonunu Artırma Yöntemleri

Danışanlar bazen “direnç” olarak bilinen bir fenomen olan terapistlerine karşı duruş sergiler. Bu tür davranışlar sadece tedavi için bir engel değil, aynı zamanda her bir danışan hakkında potansiyel olarak zengin bir bilgi kaynağıdır. Bu bilgi, terapötik ilişkiyi güçlendirmek, terapistin değişimin önündeki engelleri daha iyi anlamasına yardımcı olmak ve danışanı terapötik aktivite ve büyümeye (growth) motive edebilecek müdahaleler tasarlamak için değerlendirilebilir ve kullanılabilir.

Referans: Newman, C. F. (1994). Understanding client resistance: Methods for enhancing motivation to change. Cognitive and Behavioral Practice1(1), 47-69.

Saygılarımla,

Psk. Simge Ortaç

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.