CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bilgi İşleme Perspektifinden Anksiyete ve Depresyon

| November 30, 2020

Beck’in anksiyete ve depresyonun kognitif teorisi (KT) kısaca açıklanmıştır. Her psikopatolojik durumun belirli bir kognitif profile sahip olduğu öne sürülmüştür. Anksiyete durumlarında, bu profil kişinin kişisel alanına algılanan fiziksel veya psikolojik tehdit temasını içerirken, depresyonda düşünsel içerik kaybı veya yoksunluğu vurgular. Dahası, KT, her bir bozuklukta belirgin olan spesifik kognitif içeriğe dayanan duygusal durumlar arasındaki […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS