CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

OKB ve Belirsizliğe Tahammülsüzlük: Tedavi Sorunları

| March 8, 2021

Anksiyete Bozukluklarında bilişsel çarpıtma olarak belirsizliğe tahammülsüzlüğün öneminin bilinirliği giderek artmaktadır. Araştırmacılar ve klinisyenler için klinik anlamda zorluk, belirsizliğe tahammülsüzlüğün doğasını ve hastaların bununla başa çıkmasına yardımcı olmanın ne anlama geldiğini anlamaktır. Obsesif Kompulsif Bozukluk, belirsizliğe tahammülsüzlüğün gösterdiği zorlukları incelemek için uygun bir tanıdır, çünkü yazara göre, OKB’ nin neredeyse tüm belirtilerinin temelidir. Bu makale, […]

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

| January 14, 2021

Obsesif kompulsif bozukluğu olan bazı kişiler, tekrarlayan müdahaleci cinsel, saldırganlık (agresif) veya ölümle ilgili düşünceler yaşarlar ve sonuç olarak ayrıntılı ve uygun olmayan risk değerlendirmelerine tabi tutulabilirler. Bu belirgin ‘birincil’ riskler, bozukluğun fenomenolojisini dikkatli bir şekilde anlayarak oldukça kolay bir şekilde ele alınabilir. Aynı zamanda daha dikkatli değerlendirme gerektiren daha az belirgin olan ‘ikincil’ riskler […]

Sosyal Fobinin Tedavisi

| December 21, 2020

Sosyal fobi (veya sosyal anksiyete bozukluğu), sosyal veya performans durumlarında belirgin ve kalıcı bir olumsuz değerlendirme korkusu olarak kendini gösterir.Epidemiyoloji, tanı ve psikopatoloji klinik tablo, kültürel yönler ve agorafobi ve sosyal fobi arasındaki farklar da dahil olmak üzere gözden geçirilir. Kademeli kendini maruz kalma ve bilişsel yeniden yapılanma da dahil olmak üzere davranışsal tedaviler göz […]

Bilgi İşleme Perspektifinden Anksiyete ve Depresyon

| November 30, 2020

Beck’in anksiyete ve depresyonun kognitif teorisi (KT) kısaca açıklanmıştır. Her psikopatolojik durumun belirli bir kognitif profile sahip olduğu öne sürülmüştür. Anksiyete durumlarında, bu profil kişinin kişisel alanına algılanan fiziksel veya psikolojik tehdit temasını içerirken, depresyonda düşünsel içerik kaybı veya yoksunluğu vurgular. Dahası, KT, her bir bozuklukta belirgin olan spesifik kognitif içeriğe dayanan duygusal durumlar arasındaki […]

Vaka Kavramsallaştırması Bilim ve Uygulama

| October 14, 2020

Vaka kavramsallaştırması, bilişsel davranışçı terapinin (BDT) temelidir çünkü danışanların sunduklarını müdahaleleri bilgilendirecek şekilde açıklar. Yine de kanıt temeli, vaka kavramsallaştırmasının iddia edilen faydalarına meydan okuyor. Bu makale, vaka kavramsallaştırmasının gerekçesini ve kanıt tabanını gözden geçirmekte ve bir danışanın kişisel tarihinin, deneyiminin ve güçlü yönlerinin teori ve araştırma ile sentezlendiği bir vaka kavramsallaştırma potası/kabı metaforunu kullanan […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS