CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bipolar Bozuklukta İlaç Uyumunun Artırılması

| May 18, 2020

Amaç: İlaca bağlılık; bipolar bozukluğa sahip kişilerin tedavisindeki etkinlik ve etkililik boşluğuna katkıda bulunmaktadır. Bu makalede; bipolar bozuklukta ilaç uyumunu geliştirmede karşılaşılan zorlukları incelemek ve ilaç uyumunun gelişimini, birincil veya ikincil sonuç olarak temel alan psikososyal çalışmaların gelecekteki yönleri için bazı öneriler çıkarmak amaçlanmaktadır. Yöntem: İlaç uyumunu için bu araştırmada; Medline, Web of Science, CINAHL […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS