CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Etkili psikolojik tedavilerin gelişimi

Posted By on January 10, 2019

ANKE EHLERS, DAVID M. CLARK

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), yakın bir zamanda DSM-5 tanı kitapçığına girmiştir. Diğer anksiyete bozukluklarının tedavisindeki gelişmelere dayanarak, TSSB için bir çok etkili psikolojik tedavi geliştirilmiştir. Bu tedavilerden en etkili olanı hastanın travmatik olayı hatırlatması ve o olayın anlamıdır. Bu makale şu anda bu tedaviler için mevcut kanıtları kısaca gözden geçirmektedir. Daha sonra, fenomenolojik, deneysel ve tedavi geliştirme çalışmalarının bir kombinasyonunun ve TSSB için bir travma odaklı bilişsel davranışçı tedavi, bilişsel terapi (BT) geliştirmek için nasıl kullanıldığını tartışarak etkili psikolojik tedaviler geliştirme sürecini göstermektedir. Bu tedavi programı, Ehlers & Clark’ın (2000) PTSD’de iki temel bilişsel anormallik belirttiği PTSD modelini temel almaktadır. İlk olarak, kronik TSSB’si olan insanlar travmanın kendine özgü kişisel anlamlarını (değerlendirmelerini) ve / veya ciddi bir mevcut tehdit hissine yol açan sekellerini gösterir. İkincisi, travma hafızasının doğası semptomların yeniden yaşandığını açıklar. Kendine özgü değerlendirmelerin, mevcut tehdit algısını azaltmaya yönelik, ancak sorunu önleyerek sorunu sürdürmeye yönelik bir dizi işlevsiz davranışı (güvenlik arayışı gibi) ve bilişsel stratejileri (düşünce baskılaması ve ruminasyon gibi) motive ettiği ileri sürülmektedir. Ama bu değerlendirme ve travma hafızasındaki değişiklikler ve / veya semptomlarda artışlara yol açar. BT bilişsel anormallikleri ve davranışları kişiselleştirilmiş fakat odaklanmış bir şekilde sürdürür. Dört randomize kontrollü çalışma ve iki yaygınlaştırma çalışması TSSB için BT’nin kabul edilebilir ve etkili olduğunu göstermiştir.

Referans: Ehlers, A., & Clark, D. M. (2008). Post-traumatic stress disorder: The development of effective psychological treatments. Nordic Journal of Psychiatry, 62(sup47), 11-18.

Saygılarımla,

Psk. Deniz Küçükaksu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS