CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

TSSB’nin Kognitif Modeli

Posted By on March 13, 2019

Makale Özeti:
Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) travmatik olaylara ortak bir tepkidir. Birçok kişi travmatik olaydan birkaç ay sonra iyileşir fakat önemli sayıda kişide semptomlar yıllarca devam eder. Bu makalede; TSSB’nin devamının bilişsel modeli aktarılmıştır. Bireylerin travmayı ciddi, mevcut tehtit duygusu uyandıracak şekilde işlediğinde TSSB’nin kalıcı olacağı önerilmektedir. Tehdit duygusu aşağıdakilerin bir sonucu olarak ortaya çıkar: (1) travma ve / veya sekelinin (sequelae) aşırı olumsuz değerlendirmeleri (2) zayıf detaylandırma ve bağlamsallaştırma ile karakterize edilen bir otobiyografik hafızanın bozulması. Olumsuz değerlendirmelerdeki değişiklik ve travma hafızası bir dizi davranışsal ve bilişsel strateji ile önlenebilir.Model, TSSB’nin temel klinik özellikleri ile uyumludur, birkaç olguyu açıklamada yardımcı olur ve değişim için üç kilit hedefi tanımlayarak tedavi için bir çerçeve sağlar. Son çalışmalar, modelin çeşitli yönleri için ön destek sağlamıştır.

Referans: Ehlers, A., & Clark, D. M. (2000). A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behaviour research and therapy, 38(4), 319-345.

Saygılarımla,
Psk. Zeynep Ünal


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS